XML schémata
-Úvod
-Základy XML schémat
-Jednoduché typy
-Komplexní typy
-Validace
-Pokročilé vlastnosti
-Praktické využití schémat
-Další zdroje informací
logo