XML pro každého
Errata aneb seznam známých chyb

I přes veškerou snahu se nepodařilo zabránit výskytu chyb v knize. Na této stránce naleznete seznam chyb seřazený podle čísla stránky, na které se vyskytují. Pokud v knize objevíte chybu, která v tomto seznamu není uvedena, napište mi prosím. Nezapomeňte přesně popsat chybu a číslo strany, kde se vyskytuje.

Strana 16, 3. odstavec, 4. řádek: Překlep
značkovaní -> značkování
Strana 16, 2. poznámka pod čarou: Překlep
kóování -> kódování
Strana 18, 4. řádek od konce: Překlep
značkovaní -> značkování
Strana 22, 1. odstavec, 3. řádek: Překlep
potřebujme -> potřebujeme
Strana 22, 4. odstavec, 2. řádek od konce: Překlep
Zakazníkům -> Zákazníkům
Strana 25: Překlepy v obrázku
<prodkukt> -> <produkt>
Strana 27, 3. odstavec, 1. řádek od konce: Překlep
jím -> jim
Strana 27, 4. odstavec, 2. řádek: Překlep
rušinu -> ruštinu
Strana 45, 3. řádek od konce: Překlep
nelepší -> nejlepší
Strana 47, 2. výpis kódu, 4. řádek: Překlep
nelepší -> nejlepší
Strana 51, poznámka v šedém rámečku: Překlep
pořaí -> pořadí
Strana 53, první výpis kódu, 2. řádek od konce: Překlep
elmentu -> elementu
Strana 55: Překlep
dohoromady -> dohromady
Strana 55: Překlep
Uniform resource Name -> Uniform Resource Name
Strana 56: Překlepy
jménného -> jmenného
úsporněnji -> úsporněji
Strana 56: Překlepy
Chybějící / před názvem ukončovacího tagu název a author
Strana 70, 1. odstavec, 3. řádek od konce: Překlep
mohu -> mohou
Strana 70, poslední odstavec, 2. řádek: Překlep
dokumetu -> dokumentu
Strana 94, 2. odstavec, 1. řádek: Překlep
bežně -> běžně
Strana 95, 2. odstavec od konce, 2. řádek od konce: Překlep
Nášemu -> Našemu
Strana 95, 2. odstavec od konce, poslední řádek: Překlep
tří -> tři
Strana 98: Opakovaný překlep
langauge -> language
Strana 106: Překlep
Continuos Acquisition and Lifecycle Support -> Continuous Acquisition and Life-cycle Support
Strana 108, 1. odstavec, poslední řádek: Překlep
standrad -> standard
Strana 119, 3. odstavec, 3. řádek: Překlep
přijímaní -> přijímání
Strana 145, 2. odstavec, 1. řádek: Překlep
má -> vypustit
Strana 151, text v rámečku: Překlep
vás -> váš

Většinu překlepů odhalili pánové Petr Přikryl a Pavel Herout, za což jim tímto děkuji.

Při čtení knihy mějte na paměti, že vyšla v roce 2000, ještě předtím než byly finálně standardizovány některé jazyky (jmenovitě XLink, XPointer, XSL-FO a XML schémata). Ukázky kódů v knize se tak mohou lišit od zápisu, který je v souladu s finálními verzemi standardů.

© Jiří Kosek 2003-2004
$Id$