XML pro každého
Obsah

Lepší představu o obsahu knihy si určitě uděláte, pokud budete znát její strukturu. Aby byl obsah přehledný, vypustil jsem z něj pro potřeby této stránky "podpodkapitoly".

Předmluva7
Typografické konvence8
Úvod9
Stručná historie vývoje značkovacích jazyků11
Co přináší XML nového14
K čemu všemu můžeme XML použít19
Syntaxe XML24
Základy XML24
Znakové sady a kódování27
První pokusy s XML30
Více o syntaxi34
DTD -- Definice typu dokumentu37
Entity44
Kontrola dokumentu podle DTD49
XML pro fajnšmekry51
Jmenné prostory55
XML a odkazy58
Odkazy v rámci dokumentu58
XLink58
XPointer63
Stylové jazyky69
Připojení stylu k dokumentu70
Kaskádové styly72
XSL77
XML schémata93
Datové typy93
Definice elementů96
Definice atributů97
Modularizace nám ušetří práci98
Bez dokumentace by to nešlo99
Použití XML v praxi100
Potřebujeme standardy?100
Elektronické publikování103
Elektronická komerce106
Věda a výzkum108
Vývoj a distribuce softwaru112
Web a Internet114
Grafika a multimédia117
XML lze použít opravdu na všechno118
Metadata119
Aplikace podporující XML121
Prohlížeče121
Editory124
Systémy pro správu dokumentů132
Vyhledávací nástroje134
Konvertory a formátovače136
Editory stylů138
Editory DTD a schémat138
Konverze do XML138
Parsery140
XML na Webu142
XHTML 1.0142
Web v topinkovači147
A co když nám XHTML nestačí?148
Pár slov závěrem151
Instalace užitečných programů152
Parser SP152
Parser od Microsoftu152
XSLT procesor XT153
XSLT procesor od Microsoftu154
Kódy jazyků a států156
Jazykové kódy podle ISO 639156
Kódy států podle ISO 3166157
Literatura158
Rejstřík160
© Jiří Kosek 2000
$Id$