XML pro každého
Odkazy

Následující stránka obsahuje všechny odkazy uvedené v knize. Nemusíte nic opisovat, stačí na odkaz kliknout nebo jej aktivovat jiným, vámi oblíbeným způsobem. Zkrátka Wash and Go!

Předmluva

http://www.kosek.cz/xml/

Syntaxe XML

Znakové sady a kódování

serveru sdružení Unicode

Použití XML v praxi

Potřebujeme standardy?

XML.ORG
BizTalk
stránky Robina Covera

Elektronické publikování

Norma Walshe
http://www.oasis-open.org/docbook/
v elektronické podobě
TEI
Open eBook
ISO 12083
CALS (Continuos Acquisition and Lifecycle Support)

Elektronická komerce

ebXML
Commerce XML
tpaXML (Trading Partner Agreement Markup Language)

Věda a výzkum

MathML (Mathematical Markup Language)
Amaya
Mozilly
CML (Chemical Markup Language)
Jumbo
XSIL (Extensible Scientific Interchange Language)

Vývoj a distribuce softwaru

XMI (XML Metadata Interchange)
OSD (Open Software Description Format)
XUL (XML-based User Interface Language)

Web a Internet

SOAP (Simple Object Access Protocol)
IETF (Internet Engeneering Task Force)
XML-RPC
WebDAV (World-Wide Web Distributed Authoring and Versioning)
XBEL (XML Bookmark Exchange Language)
ColdFusion
Allaire

Grafika a multimédia

SVG (Scalable Vector Graphics)
od firmy Adobe si můžete stáhnout podporu SVG pro Internet Explorer a Netscape Navigator
SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language)

XML lze použít opravdu na všechno

Health Level Seven (HL7)
SWAP (Simple Workflow Access Protocol)
HR-XML

Metadata

RDF (Resource Description Framework)
Dublin Core

Aplikace podporující XML

Prohlížeče

Internet Explorer
Mozilla
DocZilla
InDelv
HyBrick

Editory

ArborText
XMetaL
FrameMaker+SGML
WordPerfect Office 2000
Emacs
verze pro Windows
PSGML
Microsoft XML Notepad

Systémy pro správu dokumentů

SigmaLink
Life*CDM
BladeRunner
Astoria
Poet Content Management Suite
MultiDoc Pro
SIM

Vyhledávací nástroje

GoXML
xCentral
Xdex
sgrep

Konvertory a formátovače

XT
FOP
RenderX
Passive TeX
Jade

Editory DTD a schémat

XML Authority

Konverze do XML

OmniMark
DynaTag

Parsery

Rozhraní SAX (Simple API for XML)
Rozhraní DOM (Document Object Model)

XML na Webu

XHTML 1.0

HTML Tidy

A co když nám XHTML nestačí?

XSL ISAPI Extension 1.1
Apache Cocoon

Pár slov závěrem

news://news.cesnet.cz/cz.comp.lang.xml

Instalace užitečných programů

http://www.jclark.com/sp/
ftp://ftp.jclark.com/pub/sp/win32/sp1_3_4.zip
http://msdn.microsoft.com/downloads/webtechnology/xml/msxml.asp
ostatních verzí Windows se dá instalovat dodatečně
http://www.jclark.com/xml/xt.html
je určena pro Windows
http://www.kosek.cz/xml/xt-czech/xt-czech.html

Literatura

XHTML™ 1.1 -- Module-based XHTML -- W3C Working Draft
Building XHTML™ Modules -- W3C Working Draft
Modularization of XHTML™ -- W3C Working Draft
Extensible Stylesheet Language (XSL) -- Version 1.0 -- W3C Working Draft
Cascading Style Sheets, level 2 CSS2 Specification
XML Schema Part 2: Datatypes -- W3C Working Draft
Annotated XML Specification
Associating Style Sheets with XML documents -- Version 1.0
XML Path Language (XPath) -- Version 1.0
XSL Transformations (XSLT) Version 1.0
Practical Transformation Using XSLT and XPath
XML Linking Language (XLink) -- W3C Working Draft
XML Pointer Language (XPointer) -- W3C Working Draft
Mathematical Markup Language (MathML) 1.0 Specification
Přehled vlastností stylů
HTML -- tvorba dokonalých WWW stránek
XML Syntax Quick Reference
XSLT and XPath Quick Reference
Učební materiály Zvonu
XML Schema Part 1: Structures -- W3C Working Draft
DocBook: The Definitive Guide

Zajímá vás, jak jsem tento přehled odkazů získal. Velice jednoduše. Celá kniha je připravena v XML v DTD Docbook. Všechny odkazy v ní obsažené jsou vyznačeny pomocí elementu ulink, který v atributu url obahuje URL adresu odkazu. Pomocí velice jednoduchého XSLT stylu jsem si z textu knihy vytáhl všechny odkazy a přehledně je zformátoval do podoby HTML stránky.

© Jiří Kosek 2000
$Id$