Inline elementy

<para>Pro správný chod programu je potřeba nastavit proměnnou
prostředí <envar>APPHOME</envar>. Na unixu proměnnou nastavíme
příkazem <command>APPHOME=/usr/local/app; export APPHOME</command>, ve
Windows pak v <application>Ovládacích Panelech</application> tak, že
v položce <guimenuitem>Systém</guimenuitem> vybereme volbu
<guibutton>Prostředí</guibutton>. Uživatelská jména se ukládají do
souboru <filename>/etc/passwd</filename>, moje emailová adresa je
<email>jirka@kosek.cz</email> a na standardní výstup můžeme zapisovat
funkcí <function>printf</function>. Počítač se vypíná stiskem
<keycombo action="simul"><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</keycap>
<keycap>Del</keycap></keycombo>.</para>