XML pro každého
Předmluva

Vážení čtenáři,

informace a jejich efektivní zpracování dnes mají pro mnoho jednotlivců i firem strategický význam. XML je jazyk, nebo chcete-li technologie, která do této oblasti nepřináší jen pokrok, ale přímo skok. Podobným skokem byl i vynález knihtisku, telegrafu, počítačů a Internetu.

Kniha, kterou právě držíte v ruce, by vás měla zasvětit do tajů jazyka XML. První část knihy vás po nezbytném úvodu detailně seznámí se syntaxí jazyka XML, s tvorbou odkazů mezi XML dokumenty a se stylovými jazyky, které se používají pro zobrazování a formátování informací uložených ve formátu XML.

Mnohem cennější je však druhá část knihy. V ní se dozvíte, k čemu se dá XML použít, jaké aplikace již XML úspěšně používají atd. Kromě toho je připojena i kapitola, jenž vás seznámí s programy, které vám umožní zpracování dokumentů XML. Samostatná kapitola je rovněž věnována využití XML na Webu.

Kniha obsahuje poměrně velké množství příkladů a odkazů na zajímavé programy a zdroje na Internetu. Ani příklady, ani internetové adresy nemusíte opisovat, vše naleznete na webové stránce http://www.kosek.cz/xml/. Pokud máte ke knize a jejímu obsahu nějaké připomínky, přivítám je na své e-mailové adrese jirka@kosek.cz.

Na tom, že kniha vůbec vznikla, má zasluhu mnoho lidí. V první řadě bych rád poděkoval své přítelkyně Lence, která trpělivě snášela večery, jež jsem trávil před obrazovkou počítače. Přitom věděla, že to není poprvé, ale ani naposledy. Pokud v knize nebude příliš chyb, je to díky redaktorovi Petru Somogyimu. Za všechny chyby, které zůstaly, však sypu popel na hlavu sobě.

Můj dík patří nespočetnému množství lidí, kteří se podíleli na vzniku jazyka XML a dalších technologií. Zpracování knihy mi nesmírně usnadnil textový editor Emacs a typografický systém TeX -- dík patří všem, kteří se na vývoji těchto výborných programů podíleli.

Přeji vám příjemné čtení knihy a příjemné chvíle strávené s XML.

Jirka Kosek      

Praha -- Podolí, 12. března 2000

© Jiří Kosek 2000
$Id$