Potřebujete pomoci s XML schématy?
Nabízím školení, konzultace, vývoj schémat na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

Rejstřík

E

element Schematronu
sch:assert, Schematron
sch:name, Schematron
sch:ns, Schematron
sch:pattern, Schematron
sch:report, Schematron
sch:rule, Schematron
sch:schema, Schematron
sch:title, Schematron
sch:value-of, Schematron
element WXS
xs:all, Komplexní datové typy, Elementy v libovolném pořadí – all
xs:any, Schéma definující elementy v několika jmenných prostorech, Rozšiřitelnost schémat
xs:appInfo, Dokumentování schématu, Vložení Schematronu do WXS
xs:attribute, XML schémata, Atributy
xs:attributeGroup, Skupiny atributů
xs:choice, Komplexní datové typy, Výběr jednoho z elementů – choice, Elementy v libovolném pořadí – all, Smíšený obsah, Objektově orientované rysy
xs:complexType, XML schémata, Komplexní datové typy
xs:element, XML schémata, Rozšiřitelnost schémat
xs:fractionDigits, Omezení číselných typů
xs:group, Skupiny elementů
xs:import, Schéma definující elementy v několika jmenných prostorech
xs:include, Objektově orientované rysy, Složení schématu z několika souborů, Načtení a redefinování schématu
xs:key, Zajištění jedinečnosti hodnot
xs:list, Odvození typů seznamem
xs:maxExclusive, Omezení číselných typů
xs:maxInclusive, Omezení číselných typů
xs:maxLength, Omezení délky
xs:minExclusive, Omezení číselných typů
xs:minInclusive, Omezení číselných typů
xs:minLength, Omezení délky
xs:pattern, Maska hodnoty, Regulární výrazy, Normalizace hodnot a integritní omezení
xs:redefine, Načtení a redefinování schématu
xs:restriction, Omezení délky
xs:schema, XML schémata, Globální a lokální deklarace, Jmenné prostory
xs:sequence, XML schémata, Komplexní datové typy, Sekvence elementů – sequence, Elementy v libovolném pořadí – all
xs:simpleType, Omezení délky
xs:totalDigits, Omezení číselných typů
xs:union, Odvození typů sjednocením
xs:unique, Zajištění jedinečnosti hodnot
rng:element, Element – element
xs:element, XML schémata, Rozšiřitelnost schémat
elementFormDefault, Jmenné prostory
rng:empty, Prázdný element – empty
rng:except, Vyloučené hodnoty – except

K

xs:key, Zajištění jedinečnosti hodnot
kompaktní syntaxe
namespace, Jmenné prostory

Q

queryBinding, Pokročilá validace

X

xs:all, Komplexní datové typy, Elementy v libovolném pořadí – all
xs:any, Schéma definující elementy v několika jmenných prostorech, Rozšiřitelnost schémat
xs:appInfo, Dokumentování schématu, Vložení Schematronu do WXS
xs:attribute, XML schémata, Atributy
xs:attributeGroup, Skupiny atributů
xs:choice, Komplexní datové typy, Výběr jednoho z elementů – choice, Elementy v libovolném pořadí – all, Smíšený obsah, Objektově orientované rysy
xs:complexType, XML schémata, Komplexní datové typy
xs:element, XML schémata, Rozšiřitelnost schémat
xs:fractionDigits, Omezení číselných typů
xs:group, Skupiny elementů
xs:import, Schéma definující elementy v několika jmenných prostorech
xs:include, Objektově orientované rysy, Složení schématu z několika souborů, Načtení a redefinování schématu
xs:key, Zajištění jedinečnosti hodnot
xs:list, Odvození typů seznamem
xs:maxExclusive, Omezení číselných typů
xs:maxInclusive, Omezení číselných typů
xs:maxLength, Omezení délky
xs:minExclusive, Omezení číselných typů
xs:minInclusive, Omezení číselných typů
xs:minLength, Omezení délky
xs:pattern, Maska hodnoty, Regulární výrazy, Normalizace hodnot a integritní omezení
xs:redefine, Načtení a redefinování schématu
xs:restriction, Omezení délky
xs:schema, XML schémata, Globální a lokální deklarace, Jmenné prostory
xs:sequence, XML schémata, Komplexní datové typy, Sekvence elementů – sequence, Elementy v libovolném pořadí – all
xs:simpleType, Omezení délky
xs:totalDigits, Omezení číselných typů
xs:union, Odvození typů sjednocením
xs:unique, Zajištění jedinečnosti hodnot
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se schémovými jazyky. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Dokument je zkrácenou verzí školicích materiálů používaných během školení XML schémata. Školení se mj. věnuje i problematice data-bindingu a využití informací ze schématu uvnitř aplikací.


Copyright © 2003-2013 Jiří Kosek