Program tutoriálu

  • úvod a základní principy map témat

  • pokročilé rysy

  • datový model a syntaxe

  • využití map témat v praxi

  • software pro práci s mapami témat

  • porovnání s „konkurenčními“ technologiemi