Obory využívající Topic Maps

  • informační management

    • TM nabízejí způsob pro organizaci, získávání a navigaci v informačních zdrojích

  • management znalostí

    • TM jsou formalizmus pro reprezentaci znalostí

  • knihovnictví

    • TM jsou způsob, jak zachytit znalosti o libovolném předmětu, včetně jeho vztahů k dalším předmětům