Základní model Topic Maps

  • generalizace původní myšlenky rejstříků na konci knihy

  • model má dvě vrstvy

    • spodní vrstvu originálních informačních zdrojů (obsah)

    • horní vrstvu mapy znalostí (rejstřík)

  • Topic Maps nabízí prostředky pro reprezentaci znalostí a jejich vztahu k popisovaným informačním zdrojům