Znalostní vrstva

  • témata (topics) a vztahy (associations) mezi nimi

  • témata – reprezentují jednotlivé předměty, které se vyskytují ve vrstvě informací

  • vztahy – reprezentují vztahy mezi jednotlivými tématy