Identifikátory témat

 • témata reprezentují předměty

 • Jaký předmět však téma reprezentuje?

  • prosté názvy (jména) nejde použít – problémy se synonymy, homonymy, jazykovými verzemi

  • problém řeší identifikátory

 • dva druhy identifikátorů

  • předmět je informační zdroj – identifikátorem je lokátor předmětu

  • předmět není informační zdroj – identifikátorem je identifikátor předmětu