PSI

 • pro globální sdílení map témat je potřeba používat jednotné indikátory

 • PSI (Published Subject Indicator) = zveřejněný indikátor předmětu

  • indikátor nějakého předmětu, který je možné používat napříč různými aplikacemi

  • každý může vytvářet vlastní sady PSI

 • OASIS Published Subjects TC

  • doporučení pro vytváření sad PSI

  • existující sady PSI vytvořené v rámci OASIS jsou dostupné na http://psi.oasis-open.org/