Oblasti platnosti

  • téma má charakteristiky: názvy, výskyty a role v asociacích

  • každá charakteristika je platná jen v určitém kontextu

    • název „東京“ pro téma Tokio v kontextu japonštiny

  • kontextu se říká oblast platnosti (scope)

  • oblast platnosti je definovaná množinou témat

  • oblasti platnosti se nejčastěji používají při filtrování