Role vztahu

  • vztahy jsou obou(více)směrné

    • z tvrzení Jan Hřebejk režíroval Pelíšky automaticky vyplývá, že Pelíšky byly režírovány Janem Hřebejkem

  • role vztahu nahrazují orientaci vztahu

    • Téma Jan Hřebejk hraje roli režiséra ve vztahu režíroval s tématem Pelíšky v roli filmu