Současnost a blízká budoucnost

  • mapy témat byly až dosud definovány pomocí syntaxe (HyTM, XTM)

  • jednodušší a čistší je definovat formální datový model a pro něj pak definovat způsob serializace do různých formátů

  • datový model usnadní definici navazujících technologií jako jsou dotazovací jazyky a jazyky pro popis omezení v mapě témat

  • další revize ISO 13250 proto bude obsahovat formální definici datového modelu (TMDM)

  • nově připravované standardy

    • TMQL (ISO 18048) – dotazovací jazyk

    • TMCL (ISO 19756) – jazyk pro popis omezení