Dotazovaní

  • mapa témat obsahuje velké množství zajímavých informací

  • nad mapou témat můžeme pokládat dotazy podobně jako nad databází

  • dotazovací jazyky

    • TMQL – standardní jazyk ve vývoji

    • tolog – Ontopia a některé další aplikace

  • dotazovací jazyky obvykle umožňují definici inferenčních pravidel

  • demo – Omnigator