Příklady aplikací II.

  • integrace knihovních katalogů

    • větší knihovny mají často z historických důvodů několik nezávislých katalogů

    • katalogy používají rozdílná klasifikační schémata a tezaury

    • mapy témat umožňují všechny tyto katalogy jednoduše sloučit