Klíčové přínosy map témat

  • intuituvní navigace na základě témat a vztahů

  • sémantické dotazování nad znalostním modelem

  • personalizované pohledy na data

  • agregované informace z několika zdrojů díky slučování