Typická architektura

 • TM engine

  • jádro podporující obecné operace s mapami témat (načtení, uložení, procházení, dotazování, validace)

  • různá úložiště pro mapy témat – paměť, soubor, databáze

  • většinou má podobu knihovny, se kterou lze komunikovat pomocí nějakého rozhraní

 • TM engine pak využívají další aplikace

  • frameworky pro tvorbu webových aplikací

  • GUI pro prohlížení a vizualizaci map témat

  • naše vlastní aplikace

 • TMAPI – obecné rozhraní pro práci s TM podporované několika různými TM systémy