Open-source produkty

 • TM4J

  • kompletní open-source TM engine

  • integrace s několika databázemi

  • podpora standardních i nestandardních technologií (např. tolog, LTM)

  • TMNav – desktopová aplikace pro prohlížení TM

 • ZTM

  • nadstavba nad Zope pro tvorbu webů na základě map témat

 • další nástroje…