Vztahy

 • RDF

  • výroky jsou vždy binární a orientované

 • mapy témat

  • vztahy jsou vždy obousměrné

  • vztahy mohou být N-ární

  • orientace je nahrazena rolemi

 • stejná situace musí být v RDF vyjádřena mnohem větším počtem výroků, což není úplně přehledné