Reifikace

 • reifikace

  • udělání předmětu z něčeho, co zatím není předmět (např. ze vztahu, názvu, celé mapy témat)

  • můžeme vytvářet tvrzení o reifikovaných objektech

 • RDF

  • reifikace není elegantní, vytváří prázdné uzly v grafu

  • je potřeba změnit strukturu výroků

 • mapy témat

  • reifikace je přirozená

  • nemění původní strukturu mapy, pouze do ní doplňuje

 • bohužel mnoho velice užitečných rysů map témat jinak než reifikací nejde v RDF rozumně reprezentovat

 • velice pěkný příklad reifikace v praxi