Podpora kódování ISO 8859-2 a windows-1250

Bohužel, XT standardně používá parser XP, který nepodporuje kódování ISO 8859-2 a windows-1250, která se používají pro zápis textů v několika středoevropských jazycích. To ho pro nás činí prakticky nepoužitelným, protože kódování UTF-8 zatím nepodporují všechny aplikace (zejména editory).

Protože jsem funkčnost XT potřeboval, upravil jsem XP tak, aby obě dvě výše zmíněná kódování podporoval. Stačilo drobně upravit dva soubory z distribuce XP verze 0.5 – Encoding.java a SingleByteEncoding.java. James Clark, autor XT, již vývoj XT ukončil, takže se zařazení úprav do nové verze asi nedočkáme. Nicméně o další rozšiřování XT se stará iniciativa 4xt.org.

V použitých XSL stylech i XML dokumentech pak můžeme používat naše oblíbené kódování. Stačí jako první řádku souboru uvést jednu z následujících XML deklarací.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

Kódování můžeme samozřejmě určit i pro výstup generovaný pomocí stylu. Pokud budeme chtít například generovat HTML dokumenty v kódování ISO 8859-2, můžeme uvnitř stylu použít následující instrukci:

<xsl:output method="html" encoding="iso-8859-2"/>
© Jiří Kosek 2000