Výstupní metoda pro XHTML

XHTML je nástupce jazyka HTML, který používá striktnější XML syntaxi. Aby se XHTML dokumenty dobře zobrazovaly i ve starších prohlížečích, které XML nepodporují, je potřeba dodržovat některé konvence. Nová výstupní metoda XHTML právě tyto konvence dodržuje. Její podpora je rovnou zahrnuta v rozšířené verzi XT.

Ve stylech, které mají generovat XHTML výstup stačí změnit definici výstupní metody:

<xsl:output method="xhtml"/>
© Jiří Kosek 2000