Reference na proměnné

Pomocí referencí si můžeme jednu proměnnou pojmenovat více názvy. Reference na proměnnou se získá zapsáním znaku `&' před její název. Malá ukázka:

$a = 10;
$b = &$a;    // $b ukazuje na stejnou hodnotu $a
$b = 20;
echo $a;    // vypíše 20

Praktické uplatnění naleznou reference při práci s polem. Referenci totiž můžeme vytvořit i na prvek pole. Pokud jej potřebujeme použít v několika výrazech za sebou, je mnohem pohodlnější vytvořit si na něj referenci, než pořád dokola opisovat název pole a příslušný index. Navíc je to rychlejší, protože se nemusí opakovaně podle indexu prvku pole hledat jeho skutečné umístění v paměti.

$pole = array(...);
for ($i=0; $i<Count($pole); $i++)
{
 $x = &$pole[$i];   // místo $pole[i] stačí nyní psát $x
}
© Jiří Kosek 2000