Bibliografie

Jiří Kosek

Bibliografie, až na několik málo výjimek, obsahuje plné texty článků, seriálů a skript. Jejich použití pro účely studia a vzdělávání je dovoleno, pokud se jedná o bezplatné formy studia. Bez písemného souhlasu autora však nemohou být zveřejňovány v dalších médiích (tiskoviny, Internet, CD-ROM apod.).

Knihy
Skripta a školící materiály
Odborné studie
Zvané přednášky
Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí
Příspěvky ve sborníku z tuzemské konference
Postery
Příspěvky na konferencích bez sborníku
Tutoriály
Články v recenzovaných časopisech
Články v nerecenzovaných časopisech
Recenze
Reportáže
Rozhovory
Komentáře
Editor sborníků mezinárodních konferencí
Editor mezinárodních norem, doporučení a dalších standardů
Návrhy standardů a specifikací

Knihy

[1] Irena Holubová, Jiří Kosek, Karel Minařík a David Novák. Big Data a NoSQL databáze. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5466-6. Podpora dostupná na WWW: http://www.ksi.mff.cuni.cz/bigdata/.

[2] Jiří Kosek. PHP a XML. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009. 368 s. ISBN 978-80-247-1116-4. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/knihy/phpxml/.

[3] Jiří Kosek a Lenka Třísková. INTERNET – První kroky českého uživatele. 3. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2001. 112 s. ISBN 80-247-0102-2. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/1rande/.

[4] Jiří Kosek. XML pro každého. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2000. 164 s. ISBN 80-7169-860-1. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/xml/.

[5] Jiří Kosek. PHP – tvorba interaktivních internetových aplikací. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1999. 492 s. ISBN 80-7169-373-1. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/php/.

[6] Jiří Kosek a Lenka Třísková. INTERNET – První kroky českého uživatele. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 1998. 116 s. ISBN 80-7169-730-3. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/1rande/.

[7] Jiří Kosek. HTML – tvorba dokonalých WWW stránek. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1998. 296 s. ISBN 80-7169-608-0. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/html/.

[8] Jiří Kosek a Veronika Janíková. INTERNET – První kroky českého uživatele. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1996. 128 s. ISBN 80-7169-421-5. Podpora dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/1rande/.

Skripta a školící materiály

[9] Jiří Kosek. XSL FO. z dokumentu XML na papír. Praha: Borland, 2002. 52 s.

[10] Jiří Kosek. DocBook. Inteligentní tvorba dokumentace. Praha: Borland, 2001-2004. 104 s. Část dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/xml/db/.

[11] Jiří Kosek. PHP. pro starší a pokročilé. Praha: Borland, 2001-2004. 90 s.

[12] Jiří Kosek. WAP. tvorba stránek pro mobilní zařízení. Praha: Borland, 2001. 41 s.

[13] Jiří Kosek. Technologie a principy webových aplikací pro Internet a Intranet. Praha: Borland, 2001. 36 s.

[14] Jiří Kosek. PHP – programování webových aplikací. Praha: Borland, 1999-2001. 91 s.

[15] Jiří Kosek. Java a XML. Praha: Borland, 2001-2004. 85 s.

[16] Jiří Kosek. API pro práci s XML. Praha: Borland, 2000-2001. 54 s.

[17] Jiří Kosek. XSLT. jako jednoduchý a výkonný jazyk pro zpracování XML dokumentů. Praha: Borland, 2000-2004. 137 s. Část dostupná na WWW: http://www.kosek.cz/xml/xslt/.

[18] Jiří Kosek a Milan Šimůnek. Systém TOPIC verze 4.0. Příručka uživatele. 1. vydání. Praha: VŠE, 1996. 63 s. ISBN 80-7079-907-5. Dostupné na WWW: http://badame.vse.cz/jkj/topic/.

Odborné studie

[19] Jiří Kosek. Architektura referenčního rozhraní soustavy ISVS. Návrh. ÚVIS, 2002. 18 s.

Zvané přednášky

[20] Jiří Kosek. XML 2040. Closing Keynote. Markup UK. 9. června 2019. London, UK. Slidy dostupné na WWW: https://www.kosek.cz/xml/2019markupuk/.

[21] Jiří Kosek. CSS Paged Media aneb Gutenberg v prohlížeči. Konference Devel 2017. 1. dubna 2017. VŠE Praha, Česká republika. Slidy dostupné na WWW: https://www.kosek.cz/xml/2017devel/. Video dostupné na: https://slideslive.com/38900574/css-paged-media-aneb-gutenberg-v-prohlizeci.

[22] Jiří Kosek. Potřebujeme dotazovací jazyky pro NoSQL?. Konference Devel 2013. 9. listopadu 2013. ČVUT FIT Praha, Česká republika. Slidy dostupné na WWW: http://www.slideshare.net/Develcz/01-koseknosqlql. Video dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=vbWdide3qqM&list=SPkp_Yw-9vBSvRAb3bH7gxqjvsvhIXN_H2.

[23] Jiří Kosek. Pedro Diez-Orzas. What does HTML5 mean for localization and language technologies?. GALA Webinar. 1. října 2013. . Info dostupné na WWW: http://www.slideshare.net/Develcz/01-koseknosqlql.

[24] Jiří Kosek. Interoperabilita datových souborů a formátů. Interoperabilita 2010. 24. dubna 2007. ČVUT FEL Praha, Česká republika. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2010interop/.

[25] Jiří Kosek. XML v PHP5. WebExpo 2009. 24. dubna 2007. Praha, Česká republika. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2009webexpo/.

[26] Jiří Kosek. „Sémantika na webu“. In: Vladimír Rudolf a Jiří Sitera. Sborník příspěvků z XXXIII. konference EurOpen.CZ. EurOpen.CZ 2008. 5.–8. října 2008. Kořenov, Česká republika. ISBN 978-80-86583-15-0. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2008europen/.

[27] Petr Nálevka a Jiří Kosek. „Using NVDL for Compound XML Document Validation“. Presentation for W3C. July 24th, 2008. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2008w3c-nvdl/.

[28] Jiří Kosek. „Potřebujeme standardizované formáty pro kancelářské dokumenty?“. In: Vladimír Rudolf a Jiří Sitera. Sborník příspěvků z XXXI. konference EurOpen.CZ. EurOpen.CZ 2007. 21.–24. října 2007. Jiřičná u Petrovic, Česká republika. ISBN 978-80-86583-13-6. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2007europen1/.

[29] Jiří Kosek. „Pod pokličkou ODF a OOXML“. In: Vladimír Rudolf a Jiří Sitera. Sborník příspěvků z XXXI. konference EurOpen.CZ. EurOpen.CZ 2007. 21.–24. října 2007. Jiřičná u Petrovic, Česká republika. ISBN 978-80-86583-13-6. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2007europen2/.

[30] Jiří Kosek. Validace komponovaných dokumentů a NVDL. Přednáška v rámci předmětu PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace na FI MUNI. 24. dubna 2007. . Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2007nvdl/.

[31] Jiří Kosek. „Is XML really everywhere?“. In: Jan Růžička. International Symposium GIS Ostrava 2006 Proceedings. GIS Ostrava 2006. January 23–25, 2006. Ostrava, Czech Republic. ISSN 1213-2454. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2006gis/.

[32] Jirka Kosek a Jarda Kačer. DocBook. A gentle introduction to XML publishing framework running also under OS/2. Warpstock Europe 2005. November 18–20, 2005. Dresden, Germany. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005warpstockeu/.

[33] Jiří Kosek. DocBook správný formát pro vaše dokumenty. Konference LinuXchange. 5. listopadu 2005. Olomouc. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005linuxchange/.

[34] Jiří Kosek. Co všechno se dá dělat s DocBookem. Konference LinuXchange. 5. listopadu 2005. Olomouc. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005linuxchange/.

[35] Jiří Kosek. DocBook. Konference Warpstock Czech Republic 2005. 15.-17. července 2005. Liberec. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005warpstock/.

[36] Jiří Kosek. XQuery. Konference Visual FoxPro DevCon. 21.-23. června 2005. Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005devcon/.

[37] Jiří Kosek. RELAX NG přichází, uvolněte se prosím. Přednáška v rámci Programátorských večerů. 31. března 2005. . Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2005vecery/. Audio/videozáznam: http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=1041&rid=200&offset=16&select=0.

[38] Jiří Kosek. DocBook. Přednáška v rámci předmětu PB138 Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace na FI MUNI. 13. května 2004. . Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/muni2004/.

[39] Jiří Kosek. XML schémata. Konference Visual FoxPro DevCon. 24.-26. června 2003. Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/devcon2003/.

[40] Jiří Kosek. Referenční rozhraní. Konference ISSS. 24.-25. března 2003. KC Aldis, Hradec Králové.

[41] Jiří Kosek. Programování webových aplikací. Konference Junior Internet. 8. března 2003. Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/php/juniorinternet2003/.

[42] Jiří Kosek. Úvod do XML. Visual FoxPro DevCon. 4.-6. června 2002. FEL ČVUT, Praha.

[43] Jiří Kosek. DocBook. aneb praktické využití XML na Linuxu. LinuxExpo. 23. března 2002. Veletžní palác, Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/linuxexpo2002/.

[44] Jiří Kosek. Podpora XML v .NET. Microsoft ADO.NET & XML Developer Conference. 20. března 2002. Bratislava. Microsoft ADO.NET & XML Developer Conference. 21. března 2002. Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/xmldotnet/.

[45] Jiří Kosek. DocBook. Praktické využití XML při publikování do několika výstupních formátů. Valné shromáždění CSTUG. 8. prosince 2001. Praha. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/cstug2001/.

[46] Jiří Kosek. XML. Stručný úvod do XML pro javové vývojáře. Na vrcholu Java II. 4. 12. 2001. Kino Perštýn, Praha. Na vrcholu Java II. 6. 12. 2001. Bratislava.

[47] Jiří Kosek. PostScript a PDF. včera, dnes a zítra. Seminář LISp. duben??? 2001. VŠE Praha.

[48] Jiří Kosek. DocBook aneb inteligentní dokumentace. Linux Hall, Invex. 10. a 11. října 2000. Brno. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/dblh/.

[49] Jiří Kosek. XML – formát pro příští tisíciletí. Seminář Europen. 14. únor 2000. Městská knihovna, Praha.

[50] Jiří Kosek. PHP – rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě. Linux Hall, Invex. říjen 1999. Brno. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/php/linuxhall/.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

[51] Jiří Kosek. „Improving validation of structured text“. In: XML London 2017 Conference Proceedings. XML London 2017. June 10–11, 2017. London, United Kingdom. Dostupné na WWW: http://xmllondon.com/2017/xmllondon-2017-proceedings.pdf#page=56. Video dostupné na: https://www.youtube.com/watch?v=0hhquUmsKf0.

[52] Petr Nálevka a Jiří Kosek. „Advanced approaches to XML document validation“. In: Proceedings of Extreme Markup Languages. Extreme Markup Languages 2007. August 7–10, 2007. Montréal, Canada. Dostupné na WWW: http://www.idealliance.org/papers/extreme/proceedings/html/2007/Nalevka01/EML2007Nalevka01.html.

[53] Jiří Kosek a Petr Nálevka. „NVDL – a breath of fresh air for compound document validation“. In: XTech 2007 Proceedings. XTech 2007. May 15–18, 2007. Paris, France. Dostupné na WWW: http://2007.xtech.org/public/schedule/paper/76. Slidy dostupné na WWW: http://2007.xtech.org/public/asset/attachment/95.

[54] Jiří Kosek a Petr Nálevka. „Relaxed—on the Way Towards True Validation of Compound Documents“. In: WWW 2006 Proceedings. WWW 2006. May 23–26, 2006. Edinburgh, Scotland. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/konference/www2006-relaxed.pdf.

[55] Jiří Kosek. „Using XSLT for getting back-of-the-book indexes“. In: XML 2004 Proceedings. XML 2004. November 15–19, 2004. Washington, D.C.. Dostupné na WWW: http://www.idealliance.org/proceedings/xml04/papers/77/xslindex.pdf.

[56] Vojtěch Svátek, Petr Berka, Martin Kavalec, Jiří Kosek a Václav Vávra. „Discovering company descriptions on the web by multiway analysis“. In: Advances in Soft Computing series. New Trends in Intelligent Information Processing and Web Mining (IIPWM'03). 2003. Zakopane.

[57] Vojtěch Svátek, Jiří Kosek, Martin Labský, Jiří Bráza, Martin Kavalec, Milan Vacura, Václav Vávra a Václav Snášel. „Rainbow – Multiway Semantic Analysis of Websites“. In: The 2nd International DEXA Workshop on Web Semantics (WebS03). 2003. Prague. IEEE Computer Society Press.

[58] Vojtěch Svátek, Jiří Bráza, Martin Kavalec, Jiří Klemperer, Jiří Kosek a Petr Berka. „Framework and Tools for Multiway Extraction of Web Metadata“. 235-242 s. In: Petr Hanáček. Proceedings of 5th International Conference ISM'02. Information Systems Modelling. 22.-24. dubna 2002. Rožnov pod Radhoštěm. ISBN 80-85988-70-4.

[59] Jiří Kosek a Vojtěch Svátek. „XML a ontologie jako integrační nástroje pro analýzu a zpřístupňování WWW“. 183-192 s. In: Jan Valenta. DATASEM 2000. 21.–24.10.2000. . ISBN 80-210-2428-3.

[60] Dalibor Šrámek, Petr Berka, Jiří Kosek a Vojtěch Svátek. „Improving WWW Access – from Single-Purpose Systems to Agent Architectures?“. 167-178 s. In: Stefano A. Cerri a Danail Dochev. Artificial Intelligence. Methodology, Systems, and Application. Berlin: Springer, 2000. ISBN ISBN 3-540-41044-9.

Příspěvky ve sborníku z tuzemské konference

[61] Jiří Kosek. „DocBook a generování rejstříků“. 11-20 s. In: Petr Olšák. SLT 2004. 24.-27. června 2004. Znojmo. ISBN 80-7302-068-8.

[62] Jiří Kosek, Michal Krátký a Václav Snášel. „Struktura reálných XML dokumentů a metody indexování“. In: ITAT 2003 – Workshop on Information Technologies – Applications and Theory. 17. 21. září 2003. Sliezsky Dom, Vysoké Tatry, Slovensko.

[63] Jiří Kosek. „DocBook“. 7-14 s. In: Michal Medvecký. OpenWeekend 2003. 15.-16. března 2003. Praha. ISBN 80-01-02723-6.

[64] Jiří Kosek. „XSL FO a jeho open-source implementace“. 105-113 s. In: Jan Kasprzak a Petr Sojka. SLT 2002. 7.-10. listopadu 2002. Seč. ISBN 80-7302-043-2.

[65] Jiří Kosek. „Lehký úvod do XML“. 63-74 s. In: Jan Kasprzak a Petr Sojka. SLT 2001. 15.-18. února 2001. Skalský dvůr. ISBN 80-7302-009-2.

[66] Jiří Kosek. „PassiveTeX“. 75-84 s. In: Jan Kasprzak a Petr Sojka. SLT 2001. 15.-18. února 2001. Skalský dvůr. ISBN 80-7302-009-2.

Postery

[67] Jiří Kosek. Validation of HTML5 with ITS 2.0 metadata. The Sixth Multilingual Web Workshop. March 12th and 13th, 2013. Rome, Italy.

Příspěvky na konferencích bez sborníku

[68] Jiří Kosek. Saxon CE: Interactive browser based applications without a single line of Javascript. WebExpo 2013. 29.–21. září 2013. Praha, Česká republika. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2013webexpo/.

[69] Jiří Kosek, Dave Lewis a Felix Sasaki. Lessons Learned from Applying ITS 2.0 onto Web Platform. W3C Workshop: Publishing and the Open Web Platform. September 16th and 17th, 2013. Paris. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/2012/12/global-publisher/statements-of-interest/16-its-positionpaper.html. Slidy dostupné na: http://www.w3.org/2012/12/global-publisher/slides/Day1/P2-its-web.pdf.

[70] Richard Ishida a Jiří Kosek. HTML5 i18n: A report from the front line. W3C Workshop: The Multilingual Web – The Way Ahead. March 15th and 16th, 2012. Luxembourg. Dostupné na WWW: http://videolectures.net/site/normal_dl/tag=682435/w3cworkshop2012_ishida_kosek_html5_01.pdf. Videozáznam dostupný na: http://videolectures.net/w3cworkshop2012_ishida_kosek_html5/.

[71] Jiří Kosek. Using ITS in the common content formats. W3C Workshop: Content on the Multilingual Web. April 4th and 5th, 2011. Pisa, Italy. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2011mlwpisa/.

[72] Jiří Kosek. PHP – nejen dynamicky generované stránky. SLT1998. 6.–8. listopadu 1998. Jevíčko. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/php/php.html.

Tutoriály

[73] Jiří Kosek. „Sémantika ve webových stránkách“. aneb jak spolu souvisí mikroformáty, RDFa, GRDDL a HTML5. 10 s. In: J. Paralič, J. Dvorský a M. Krátký. Znalosti 2010. 3.–5. února 2010. Jindřichův Hradec. ISBN 978-80-245-1636-3. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2010znalosti/.

[74] Jiří Kosek. „Topic Maps“. Tutoriál. 5 s. In: J. Paralič, J. Dvorský a M. Krátký. Znalosti 2006. 1.–3. února 2006. Hradec Králové. ISBN 80-248-1001-8. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/2006znalosti/.

[75] Jiří Kosek a Norman Walsh. DocBook V5.0. The Transition Guide. 2005. Dostupné na WWW: http://docbook.org/docs/howto/.

[76] Jiří Kosek. „XML schémata“. Tutoriál. 53-70 s. In: L. Popelínský. DATAKON 2003. 18.-21. října 2003. . ISBN 80-210-3215-4. Slidy dostupné na WWW: http://www.datakon.cz/datakon03/d03_tut_kosek.pdf; Postupně aktualizovaný plný text dostupný na: http://www.kosek.cz/xml/schema/.

[77] Jiří Kosek. Tutorial XML. Konference EurOpen.CZ. 29. září 2002. Znojmo.

[78] Nik Clayton, Jiří Kosek, Michael Smith a Bob Stayton. DocBook Best Practices. Profiling DocBook documents. O'Reilly Open Source Convention. July 23-27, 2001. Sheraton San Diego Hotel, San Diego, CA. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/dboscon/profiling/frames.html; Postupně aktualizovaný plný text dostupný na: http://docbook.sourceforge.net/projects/xsl/doc/tools/profiling.htm.

[79] Nik Clayton, Jiří Kosek, Michael Smith a Bob Stayton. DocBook Best Practices. From DocBook to integrated help systems. O'Reilly Open Source Convention. July 23-27, 2001. Sheraton San Diego Hotel, San Diego, CA. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/dboscon/dbhelp/frames.html.

[80] Nik Clayton, Jiří Kosek, Michael Smith a Bob Stayton. DocBook Best Practices. Using DocBook with Central European Languages. O'Reilly Open Source Convention. July 23-27, 2001. Sheraton San Diego Hotel, San Diego, CA. Slidy dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/dboscon/ucel/frames.html.

Články v recenzovaných časopisech

[81] Jiří Kosek. „ITS 2.0 Validation Techniques“. In: Localization Focus. 12. 1. 2013.

Články v nerecenzovaných časopisech

[82] Jiří Kosek. „Polyglot aneb webovým kodérem pod obojí“. In: Zdroják.cz. 24. října 2011. Dostupné na WWW: http://zdrojak.root.cz/clanky/polyglot-aneb-webovym-koderem-pod-oboji/.

[83] Jiří Kosek. „XHTML je mrtvé! Ať žije HTML5! Nebo ne?“. In: Zdroják.cz. 24. srpna 2011. Dostupné na WWW: http://zdrojak.root.cz/clanky/xhtml-je-mrtve-at-zije-html5-nebo-ne/.

[84] Jiří Kosek. „Postřehy z Google Developer Day 2010“. In: Zdroják.cz. 24. listopadu 2010. Dostupné na WWW: http://zdrojak.root.cz/clanky/postrehy-z-google-developer-day-2010/.

[85] Jiří Kosek. „What's new in Unicode in PHP V5.3?“. In: IBM developerWorks. December 15, 2009. Dostupné na WWW: http://www.ibm.com/developerworks/opensource/library/os-php-5.3unicode/. Překlad do japonštiny: http://www.ibm.com/developerworks/jp/opensource/library/os-php-5.3unicode/. Překlad do portugalštiny (brazilské): http://www.ibm.com/developerworks/br/opensource/library/os-php-5.3unicode/.

[86] Jiří Kosek. „Avoid common XSLT mistakes“. In: IBM developerWorks. December 19, 2008. Dostupné na WWW: http://www.ibm.com/developerworks/library/x-xsltmistakes/. Překlad do japonštiny: http://www.ibm.com/developerworks/jp/xml/library/x-xsltmistakes/. Překlad do čínštiny: http://www.ibm.com/developerworks/cn/xml/x-xsltmistakes/. Překlad do vietnamštiny: http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/x-xsltmistakes/.

[87] Jiří Kosek. „From the Office Document Format Battlefield“. In: IT Professional. 10. 3. 51–55 s. May/Jun, 2008. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/reprint/itpro2008-ooxml-odf.pdf.

[88] Jiří Kosek. „Relaxed – nový validátor XHTML kódu“. In: Interval.cz. 28. července 2005. Dostupné na WWW: http://interval.cz/clanek.asp?article=3969.

[89] Jiří Kosek. „GNU Gettext – automatický výběr jazyka“. In: Interval.cz. 12. dubna 2005. Dostupné na WWW: http://interval.cz/clanek.asp?article=3853.

[90] Jiří Kosek. „GNU Gettext – správa překladů“. In: Interval.cz. 29. března 2005. Dostupné na WWW: http://interval.cz/clanek.asp?article=3831.

[91] Jiří Kosek. „GNU Gettext – první kroky“. In: Interval.cz. 15. března 2005. Dostupné na WWW: http://interval.cz/clanek.asp?article=3811.

[92] Jiří Kosek. „DocBook a generování rejstříků“. 125-135 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 3-4/2004. ISSN 1211-6661. Dostupné na WWW: http://docbook.cz/clanky/dbindex.html.

[93] Jiří Kosek. „Automated Tree Drawing: XSLT and SVG“. In: O'Reilly xml.com. September 8, 2004. Dostupné na WWW: http://www.xml.com/pub/a/2004/09/08/tree.html.

[94] Jiří Kosek. „Mastering DocBook Indexes“. In: O'Reilly xml.com. July 14, 2004. Dostupné na WWW: http://www.xml.com/pub/a/2004/07/14/dbndx.html.

[95] Jiří Kosek. „XSLT Reflection“. In: O'Reilly xml.com. November 5, 2003. Dostupné na WWW: http://www.xml.com/pub/a/2003/11/05/xslt.html.

[96] Jiří Kosek. „DocBook for Eclipse: Reusing DocBook's Stylesheets“. In: O'Reilly xml.com. August 13, 2003. Dostupné na WWW: http://www.xml.com/pub/a/2003/08/13/docbook-eclipse.html.

[97] Jiří Kosek. „Understanding the node-set() Function“. In: O'Reilly xml.com. July 16, 2003. Dostupné na WWW: http://www.xml.com/pub/a/2003/07/16/nodeset.html.

[98] Jiří Kosek. „Sazba XML“. 3-6 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 1/2003. ISSN 1211-6661. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tex-xml/uvod.html.

[99] Jiří Kosek. „Použití parseru XML v TeXu“. 6-14 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 1/2003. ISSN 1211-6661. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tex-xml/xmltex.html.

[100] Jiří Kosek. „JadeTeX“. 15-26 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 1/2003. ISSN 1211-6661. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tex-xml/jadetex.html.

[101] Jiří Kosek. „PassiveTeX“. 26-38 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 1/2003. ISSN 1211-6661. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tex-xml/passivetex.html.

[102] Jiří Kosek. „DocBook“. Finální řešení pro vaši dokumentaci. 88-93 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 6/2002.

[103] Jiří Kosek. „Podpora XML v .NET“. 84-89 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 5/2002. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/api/.

[104] Jiří Kosek. „XML API – Podpora XML v Javě“. 74-79 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 4/2002. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/xml/api/.

[105] Jiří Kosek. „XUL“. 88-91 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 8/2001.

[106] Jiří Kosek. „Budoucnost dokumentace pro OSS“. 27. 7. 2001. In: root.cz. Dostupné na WWW: http://www.root.cz/clanek.phtml?id=775.

[107] Jiří Kosek. „Je váš web-hosting bezpečný?“. 5. 6. 2001. In: lupa.cz. Dostupné na WWW: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=1588.

[108] Jiří Kosek. „Časté otázky v PHP“. 78 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 3/2001. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/php/faq.html.

[109] Jiří Kosek. „Grafické formáty založené na XML“. 36 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 3/2001.

[110] Jiří Kosek. „Lehký úvod do XML“. 122-132 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 4/2000. ISSN 1211-6661.

[111] Jiří Kosek. „PassiveTeX“. 132-143 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 4/2000. ISSN 1211-6661.

[112] Jiří Kosek. „Přes W@P do databáze“. 58-60 s. In: Mobil. 2/2001. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/databaze.html.

[113] Jiří Kosek. „W@Pové aplikace“. 68-71 s. In: Mobil. 1/2001. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/aplikace.html.

[114] Jiří Kosek. „Webová prezentace projektu a její technické zabezpečení“. 13-18 s. In: Jiří Ivánek. Acta Oeconomica Pragensia. VŠE. 1/2001. ISSN 0572-3043.

[115] Jiří Kosek. „Interaktivní stránky“. 76-79 s. In: Mobil. 12/2000. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/wmlscript.html.

[116] Jiří Kosek. „WML v ostrém provozu“. 74-76 s. In: Mobil. 11/2000. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/wml-pokracovani.html.

[117] Jiří Kosek. „Základy jazyka WML“. 74-76 s. In: Mobil. 10/2000. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/wml-zaklady.html.

[118] Jiří Kosek. „Co nového přináší PHP4“. In: www.kosek.cz. 2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/php4/.

[119] Jiří Kosek. „Architektura WAPu“. 68-70 s. In: Mobil. 9/2000. ISSN 1211-6343. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wapkurz/uvod.html.

[120] Jiří Kosek. „Jazyk XSL“. aneb jak snadno a rychle transformovat XML dokumenty. 76-79 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 8/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/xsl.html.

[121] Jiří Kosek. „Stylové jazyky“. aneb slušivý kabát pro dokumenty snadno a rychle. 82-86 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 7/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/styly.html.

[122] Jiří Kosek. „Připravte se na SOAP“. In: Computerworld. 25/2000. ISSN 1210-9924.

[123] Jiří Kosek. „XML schémata“. aneb když nám DTD nestačí. 78-82 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 6/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/schema.html.

[124] Jiří Kosek. „DTD a automatická kontrola struktury dokumentu“. 74-77 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 5/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/dtd.html.

[125] Jiří Kosek. „Základy jazyka XML“. 88-91 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 4/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/syntaxe.html.

[126] Jiří Kosek. „XML a aplikace“. 86-93 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 3/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/aplikace.html.

[127] Jiří Kosek. „Jazyk XML“. 96-102 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 2/2000. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/swn-xml/uvod.html.

[128] Jiří Kosek. „JSP, ASP, PHP -- udělejte si pořádek ve zkratkách!“. In: Computerworld. 5/2000. ISSN 1210-9924.

[129] Jiří Kosek. „Databázové tabulky touží po datech“. In: Computerworld. 5/2000. ISSN 1210-9924.

[130] Jiří Kosek. „Knihovna PHPLIB“. In: www.kosek.cz. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/phplib/.

[131] Jiří Kosek. „Nová verze PHP na obzoru“. In: Computerworld. 49/1999. ISSN 1210-9924.

[132] Jiří Kosek. „WAP: Web na displeji mobilního telefonu“. In: Computerworld. 48/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/wap/wap.html.

[133] Jiří Kosek. „Máme dobré programátory“. In: Computerworld. 44/1999. ISSN 1210-9924.

[134] Jiří Kosek. „Přístup hudebního průmyslu k Internetu se mění“. In: Computerworld. 41/1999. ISSN 1210-9924.

[135] Jiří Kosek. „Elektronické knihy na obzoru“. In: Computerworld. 40/1999. ISSN 1210-9924.

[136] Jiří Kosek. „Expertní systémy pro každého“. In: Computerworld. 36/1999. ISSN 1210-9924.

[137] Jiří Kosek. „EU chce použít XML“. In: Computerworld. 34/1999. ISSN 1210-9924.

[138] Jiří Kosek. „Novell sází na e-business“. In: Computerworld. 33/1999. ISSN 1210-9924.

[139] Jiří Kosek. „Na čem běží české Weby, aneb Windows NT versus UNIX“. In: Computerworld. 31/1999. ISSN 1210-9924.

[140] Jiří Kosek. „Magické slovo XML s důrazem na styly“. 7-9 s. In: Computerworld. 31/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-styly.html.

[141] Jiří Kosek. „Odesílání mailů s diakritikou“. In: Computerworld. 27/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa07.html.

[142] Jiří Kosek. „Válka kolem XSL“. In: Computerworld. 24/1999. ISSN 1210-9924.

[143] Jiří Kosek. „DTD – lekce druhá“. In: Computerworld. 21/1999, 24/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-02.html.

[144] Jiří Kosek. „DTD – Definice typu dokumentu pod lupou“. In: Computerworld. 19/1999, 20/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-01.html.

[145] Jiří Kosek. „Správa webových projektů“. 6 s. In: Computerworld. 15/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa06.html.

[146] Jiří Kosek. „XML“. Další magická zkratka internetového světa. 11-15 s. In: Computerworld. 14/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/xml/xml-uvod.html.

[147] Jiří Kosek. „Spolehlivé počítadlo přístupů“. 5 s. In: Computerworld. 10/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa05.html.

[148] Jiří Kosek. „Pryč s animacemi!“. 3 s. In: Computerworld. 5/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa04.html.

[149] Jiří Kosek. „Vývojáři PHP neusnuli na vavřínech“. In: Computerworld. 5/1999. ISSN 1210-9924.

[150] Jiří Kosek. Lenka Třísková. „Je nutná "Officeální doctrína"?“. In: Computerworld. 3/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/doc.html.

[151] Jiří Kosek. „Živé odkazy“. 3 s. In: Computerworld. 1-2/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa03.html.

[152] Jiří Kosek. „Záhadné <!DOCTYPE>“. In: Computerworld. 48/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa02.html.

[153] Jiří Kosek. „Proč je PHP lepší než ASP“. In: Computerworld. 45/1999. ISSN 1210-9924.

[154] Jiří Kosek. „Spuštění apletu v samostatném okně“. In: Computerworld. 43/1999. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/qa01.html.

[155] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Cookies: koláčky jako zákusek. 33-34 s. In: Computerworld. 40/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/17.html.

[156] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Jak pracují databáze na Webu. Náročnější manipulace s daty. 33 s. In: Computerworld. 39/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/16.html.

[157] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Jak pracují databáze na Webu. Zpřístupnění databáze přes webové rozhraní. 25 s. In: Computerworld. 37/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/15.html.

[158] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Jak pracují databáze na Webu. Začlenění SQL do skriptů. 25 s. In: Computerworld. 35/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/14.html.

[159] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Jak pracují databáze na Webu. Lehký úvod do SQL. 26 s. In: Computerworld. 34/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/13.html.

[160] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Jak pracují databáze na Webu. Co je to databáze. 25 s. In: Computerworld. 32/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/12.html.

[161] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Formuláře počtvrté. 26 s. In: Computerworld. 30/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/11.html.

[162] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Formuláře potřetí. 25 s. In: Computerworld. 28/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/10.html.

[163] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Formuláře podruhé. 26 s. In: Computerworld. 26/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/09.html.

[164] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Začínáme s webovými formuláři. 25 s. In: Computerworld. 24/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/08.html.

[165] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Předávání parametrů pomocí rozhraní CGI. 40 s. In: Computerworld. 22/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/07.html.

[166] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Začínáme psát CGI skripty. 26 s. In: Computerworld. 21/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/06.html.

[167] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Protokol HTTP. 24 s. In: Computerworld. 19/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/05.html.

[168] Jiří Kosek. „CSS2 – nové trendy v kaskádových stylech“. In: Computerworld. 18/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/css20.html.

[169] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. PHP podruhé. 41 s. In: Computerworld. 17/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/04.html.

[170] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. PHP poprvé. 26 s. In: Computerworld. 15/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/04.html.

[171] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Technologie Active Server Pages. 25 s. In: Computerworld. 13/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/03.html.

[172] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Vsuvky Server Side Includes. 26 s. In: Computerworld. 11/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/02.html.

[173] Jiří Kosek. „Aplikace na Webu“. Začínáme. 25 s. In: Computerworld. 9/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/iweb/01.html.

[174] Jiří Kosek. „Lehký úvod do tvorby databázových aplikací v prostředí PostgreSQL a PHP3“. In: www.kosek.cz. 1998. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/web/php-psql.html.

[175] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Animované obrázky. 25 s. In: Computerworld. 7/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/22.html.

[176] Jiří Kosek. „Co vlastně obnáší dynamické HTML?“. 13-22 s. In: Computerworld. 5/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/dhtml/uvod.html.

[177] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Rámy podruhé. 27 s. In: Computerworld. 3/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/21.html.

[178] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Rámy. 37 s. In: Computerworld. 51-52/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/20.html.

[179] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Kaskádové styly počtvrté a naposledy. 36 s. In: Computerworld. 49/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/19.html.

[180] Jiří Kosek. „WebEQ – matematické vzorce na Webu“. In: Computerworld. 49/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/09.html.

[181] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Kaskádové styly III.. 23 s. In: Computerworld. 47/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/18.html.

[182] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Kaskádové styly II.. 25 s. In: Computerworld. 45/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/17.html.

[183] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Kaskádové styly I.. 23 s. In: Computerworld. 43/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/16.html.

[184] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Design WWW stránek. 39 s. In: Computerworld. 41/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/15.html.

[185] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Jak vyzrát na perfektní grafický layout?. 41 s. In: Computerworld. 39/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/14.html.

[186] Jiří Kosek. „Hypertext v novém kabátě: HTML 4.0“. In: Computerworld. 17/1998. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/html4.html.

[187] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Bezejména.html. 27 s. In: Computerworld. 37/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/13.html.

[188] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Tabulky II.. 27 s. In: Computerworld. 35/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/12.html.

[189] Jiří Kosek. „Čáry máry – rámy bez rámů“. In: Computerworld. 35/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/06.html.

[190] Jiří Kosek. „Seznamy s grafickými odrážkami“. 27 s. In: Computerworld. 35/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/08.html.

[191] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Tabulky I.. 27 s. In: Computerworld. 33/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/11.html.

[192] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Klikací mapy. 27 s. In: Computerworld. 31/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/10.html.

[193] Jiří Kosek. „Základní nářadí správného webmastera“. 27 s. In: Computerworld. 31/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/07.html.

[194] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Barvičky.... 27 s. In: Computerworld. 29/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/09.html.

[195] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Formátování podruhé. 27 s. In: Computerworld. 27/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/08.html.

[196] Jiří Kosek. „Transparentní obrázky“. 27 s. In: Computerworld. 27/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/05.html.

[197] Jiří Kosek. „XML – šance pro třetí tisíciletí“. 43 s. In: Computerworld. 26/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/xml.html.

[198] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Obrázky. 43 s. In: Computerworld. 25/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/07.html.

[199] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Zpřístupnění stránky okolnímu světu. 43 s. In: Computerworld. 21/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/06.html.

[200] Jiří Kosek. „Prohledávání Internetu z vlastní stránky“. 43 s. In: Computerworld. 21/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/04.html.

[201] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. "Menu Formát – Písmo". 43 s. In: Computerworld. 19/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/05.html.

[202] Jiří Kosek. „Popisky obrázků“. 43 s. In: Computerworld. 19/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/03.html.

[203] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Seznamy & spol.. 43 s. In: Computerworld. 17/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/04.html.

[204] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Odkazy a URL. 43 s. In: Computerworld. 15/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/03.html.

[205] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Nejjednodušší HTML dokument a jeho struktura. 43 s. In: Computerworld. 13/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/02.html.

[206] Jiří Kosek. „Lehký úvod do tvorby databázových aplikací v prostředí MySQL a PHP3“. In: www.kosek.cz. 1997. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/web/php-mysql.html.

[207] Jiří Kosek. „Vytváříme si domovskou stránku“. Tři, dva, jedna, teď – začínáme!. 41 s. In: Computerworld. 11/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/html/01.html.

[208] Jiří Kosek. „Rychleji nahrávané stránky“. 41 s. In: Computerworld. 11/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/01.html.

[209] Jiří Kosek. „Úprava stránky pro vyhledávací stroje“. 41 s. In: Computerworld. 11/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/tipy/02.html.

[210] Jiří Kosek. „PNG – nový grafický formát nejen pro Web“. 27-28 s. In: Computerworld. 4/1997. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/png.html.

[211] Jiří Kosek. „Co je to SGML“. In: Computerworld. 44/1996, 45/1996. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/sgml.html.

[212] Jiří Kosek. „Novinky ve světě HTML“. In: Computerworld. ??/1996. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/html32.html.

[213] Jiří Kosek. „Cookies – Konec anonymního "brouzdání" Internetem?“. In: Computerworld. ??/1996. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/cookies.html.

[214] Jiří Kosek. „Quo vadis HTML?“. 41-42 s. In: Computerworld. 11/1996. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/html.html.

[215] Jiří Kosek. „Co by o pécéčku (a nejen o něm) měli vědět všichni uživatelé“. 17-19 s. In: Computerworld. 22/1995. ISSN 1210-9924.

[216] Jiří Kosek. „Jak se ukládají informace na disk“. 20-27 s. In: Computerworld. 22/1995. ISSN 1210-9924.

[217] Jiří Kosek. „Co jsou soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT“. 28-29 s. In: Computerworld. 22/1995. ISSN 1210-9924.

[218] Jiří Kosek. „Dávkové soubory“. 29-32 s. In: Computerworld. 22/1995. ISSN 1210-9924.

[219] Jiří Kosek. „Drobná typografická poznámka ke spojovníku“. 13-16 s. In: Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu. 1-4/1995.

[220] Jiří Kosek. „Programování grafických karet EGA a VGA“. 17-48 s. In: Computerworld. 35/1994. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/egavga/.

[221] Jiří Kosek. „Co je to TeX?“. In: Computerworld. 35/1993. ISSN 1210-9924. Dostupné na WWW: http://www.kosek.cz/clanky/cw/cojetex.html.

Recenze

[222] Jiří Kosek. „Adobe FrameMaker 7.0“. Tvorba dokumentace – od DTP po XML. 34-36 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 12/2002.

[223] Jiří Kosek. „Adobe GoLive 6.0“. Dobré stránky bez znalosti HTML?. 43-45 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 8/2002.

[224] Jiří Kosek. „Povinná četba pro webové designery“. 116 s. Recenze na: Jeffrey Zeldman. Taking Your Talent to the Web. New Riders. 2001. 446 s. ISBN 0-7367-1073-2. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 5/2002.

[225] Jiří Kosek. „Podpora XML ve VisualStudio.NET“. 36-37 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 4/2002.

[226] Jiří Kosek. „Pár postřehů z práce s Visiem“. 36 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 2/2002.

[227] Jiří Kosek. „Jak jsem si osedlal GPRS“. 82-83 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 1/2002.

[228] Jiří Kosek. „XMetaL 2.1“. XML dokumenty snadno a rychle. 47-48 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 7/2001.

[229] Jiří Kosek. „Konec domácích kutilů-typografů?“. 118 s. Recenze na: Pavel Kočička a Filip Blažek. Praktická typografie. Computer Press. 2000. 312 s. ISBN ISBN 80-7226-385-4. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 7/2001.

[230] Jiří Kosek. „Epic Editor 4.1“. Dejte pozor, ať se neupíšete ďáblu. 41-42 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 6/2001.

[231] Jiří Kosek. „Adobe Acrobat 4.05“. 45 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 2/2001.

[232] Jiří Kosek. „Konečně něco o ASP v češtině“. Recenze na: Scott Hillier a Daniel Mezick. Programování Active Server Pages. Computer Press. 1998. 292 s. In: Computerworld. 26/1999. ISSN 1210-9924.

[233] Jiří Kosek. „SQL: jak se domluvit s databází“. Recenze na: Milan Šimůnek. SQL kompletní kapesní průvodce. Grada. 1999. 248 s. In: Computerworld. 18/1999. ISSN 1210-9924.

[234] Jiří Kosek. „Moderní komunikační sítě“. Recenze na: Rita Pužmanová. Moderní komunikační sítě od A do Z. Comouter Press. 1998. 446 s. In: Computerworld. 9/1999. ISSN 1210-9924.

[235] Jiří Kosek. „CGI programování“. Recenze na: Shishir Gundavaram. CGI programování webových stránek a aplikací. Computer Press. 1998. 453 s. In: Computerworld. 51-52/1998. ISSN 1210-9924.

[236] Jiří Kosek. „Bezpečnost prakticky“. Recenze na: Simson Garfinkel a Gene Spafford. Bezpečnost v Unixu a Internetu v praxi. Computer Press. 1998. 948 s. In: Computerworld. 51-52/1998. ISSN 1210-9924.

[237] Jiří Kosek. „Dynamické HTML“. Recenze na: Scott Isaac. Dynamické HTML. Computer Press. 1998. 436 s. In: Computerworld. 45/1998. ISSN 1210-9924.

[238] Jiří Kosek. „SGML pro programátory“. Recenze na: Neil Bradley. The concise SGML companion. Addison Wesley. 1998. 324 s. ISBN 0-201-41999-8. In: Computerworld. 35/1998. ISSN 1210-9924.

[239] Jiří Kosek. „Java WorkShop 2.0“. In: Computerworld. 33/1998. ISSN 1210-9924.

[240] Jiří Kosek. „Dvakrát o Internetu z dílny Neokortexu“. Recenze na: Pavel Satrapa a J.A. Randus. LINUX Internet server. 2. upravené vydání. Neokortex. 1998. 413 s. Recenze na: P. Linhart. Apache & PHP/FI. Neokortex. 1998. 314 s. In: Computerworld. 25/1998. ISSN 1210-9924.

[241] Jiří Kosek. „O Webu přímo od zdroje“. Recenze na: Dan Connoly. XML: Principles, Tools, and Techniques. O'Reilly & Associates. 1997. ISBN 1-56592-349-9. In: Computerworld. 21/1998. ISSN 1210-9924.

Reportáže

[242] Jiří Kosek. „O'Reilly Open Source Convention 2001“. 98-100 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 9/2001.

[243] Jiří Kosek. „iDevelop 2000“. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 8/2000.

Rozhovory

[244] Jiří Kosek. „Zend není jen starověký iránský jazyk“. In: root.cz. ISSN 1212-8309. 24. 10. 2001. Dostupné na WWW: http://www.root.cz/clanek.phtml?id=898.

[245] Jiří Kosek. „Musíme se naučit akceptovat jistou míru pirátství“. Rozhovor s Timem O'Reillym. 100-104 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 9/2001.

[246] Jiří Kosek. „Open source je mnohem větší zábava než komerční software“. Rozhovor s autorem PHP Rasmusem Lerdorfem. 104-105 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 9/2001.

Komentáře

[247] Jiří Kosek. „ODF vs. Office Open XML očima tuzemského odborníka“. 26 s. In: Inside. ISSN 1214-1305. 11/2007.

[248] Jiří Kosek. „OOXML – být, či nebýt mezinárodní normou?“. 4 s. In: Computerworld. ISSN 1210-9924. 15/2007.

[249] Jiří Kosek. „Proč nepoužívám XHTML“. In: Interval.cz. ISSN 1212-8651. 11. října 2004. Dostupné na WWW: http://interval.cz/clanky/proc-nepouzivam-xhtml/.

[250] Jiří Kosek. „XML – první pětiletka splněna“. 6 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 3/2003.

[251] Jiří Kosek. „Je konsorcium W3C zlý strýček?“. 14 s. In: Softwarové noviny. ISSN 1210-8472. 11/2001.

Editor sborníků mezinárodních konferencí

[252] Jiří Kosek. XML Prague 2017. Conference Proceedings. February 9–11, 2017. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-906259-2-1. Dostupné na WWW: http://archive.xmlprague.cz/2017/files/xmlprague-2017-proceedings.pdf.

[253] Jiří Kosek. XML Prague 2016. Conference Proceedings. February 11–13, 2016. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-906259-0-7. Dostupné na WWW: http://archive.xmlprague.cz/2016/files/xmlprague-2016-proceedings.pdf.

[254] Jiří Kosek. XML Prague 2015. Conference Proceedings. February 13–15, 2015. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-260-7667-4. Dostupné na WWW: http://archive.xmlprague.cz/2015/files/xmlprague-2015-proceedings.pdf.

[255] Jiří Kosek. XML Prague 2014. Conference Proceedings. February 14–16, 2014. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-260-5712-3. Dostupné na WWW: http://archive.xmlprague.cz/2014/files/xmlprague-2014-proceedings.pdf.

[256] Jiří Kosek. XML Prague 2013. Conference Proceedings. February 8–10, 2013. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-260-3872-6. Dostupné na WWW: http://archive.xmlprague.cz/2013/files/xmlprague-2013-proceedings.pdf.

[257] Jiří Kosek. XML Prague 2012. Conference Proceedings. February 10–12, 2012. University of Economics Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-260-1572-7. Dostupné na WWW: http://www.xmlprague.cz/2012/files/xmlprague-2012-proceedings.pdf.

[258] Jiří Kosek. XML Prague 2011. Conference Proceedings. March 26–27, 2011. Lesser Town Campus Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-7378-160-6. Dostupné na WWW: http://www.xmlprague.cz/2011/files/xmlprague-2011-proceedings.pdf.

[259] Jiří Kosek. XML Prague 2010. Conference Proceedings. March 13–14, 2010. Lesser Town Campus Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-7378-115-6. Dostupné na WWW: http://www.xmlprague.cz/2010/files/XMLPrague_2010_Proceedings.pdf.

[260] Jiří Kosek a Vít Janota. XML Prague 2009. Conference Proceedings. March 21–22, 2009. Lesser Town Campus Prague, Czech Republic. ISBN 978-80-7378-061-6. Dostupné na WWW: http://www.xmlprague.cz/2009/presentations/XMLPrague_2009_proceedings.pdf.

Editor mezinárodních norem, doporučení a dalších standardů

[261] Jirka Kosek a John Lumley. Binary Module 1.0. EXPath Module. W3C. 2013. Dostupné na WWW: http://expath.org/spec/binary.

[262] David Filip, Shaun McCance, Dave Lewis, Christian Lieske, Arle Lommel, Jirka Kosek, Felix Sasaki a Yves Savourel. Internationalization Tag Set (ITS) Version 2.0. W3C Recommendation. W3C. 2013. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/TR/its20/.

[263] Jiří Kosek. ISO/IEC 19757-11:2011 – Information technology – Document Schema Definition Languages (DSDL) – Part 11: Schema association. ISO/IEC. 2011-10-28. Dostupné na WWW: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=54793.

[264] Paul Grosso a Jirka Kosek. Associating Schemas with XML documents 1.0 (First Edition). Editor's Draft. W3C. 2010. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/XML/2010/01/xml-model/.

[265] Yves Savourel, Jirka Kosek a Richard Ishida. Best Practices for XML Internationalization. W3C Note. W3C. 2008. 97 s. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/TR/xml-i18n-bp/.

Návrhy standardů a specifikací

[266] Jirka Kosek a Tab Atkins Jr.. Non-element Selectors Module Level 1. W3C First Public Working Draft. W3C. 2014. Dostupné na WWW: http://www.w3.org/TR/selectors-nonelement-1/.

[267] Jirka Kosek. Requirements for transclusion in DocBook. 2010. Dostupné na WWW: http://www.docbook.org/docs/transclusion-requirements/.

[268] Jirka Kosek. DocBook Transclusion. 2011. Dostupné na WWW: http://www.docbook.org/docs/transclusion/transclusion.html.

© Jiří Kosek 1999-2005
$Id: html.xsl,v 1.5 2005/01/30 18:13:04 jkj Exp $