Java

Java se stává stále populárnějším a používanějším jazykem. Není proto divu, že i PHP nyní nabízí možnost využívání kódu, který je napsán v Javě. Díky novému jádru PHP, si lze přímo v PHP skriptu vytvořit instanci javové třídy. Další práce s ní je pak stejná, jako kdyby se jednalo o třídu napsanou v PHP.

Následující ukázka ilustruje použití Javy pro vypsání aktuálního údaje o datu a čase ve skriptu.

$formatter = new Java("java.text.SimpleDateFormat",
            "EEEE, MMMM dd, yyyy 'at' h:mm:ss a zzzz");

echo $formatter->format(new Java("java.util.Date"));

Pro vypisování časových údajů nám samozřejmě nabízí mnohem efektivnější nástroje přímo PHP. Možnost využívat javové třídy se však může hodit v mnoha jiných situacích. Některé funkce nemusí být v PHP k dispozici, nebo například potřebujeme přistupovat k funkcím podnikového informačního systému, který je napsaný v Javě.

Někomu může připadat, že spouštění javového kódu z PHP skriptů bude příliš pomalé. Ale není to pravda. JVM (Java Virtual Machine), která se stará o spouštění javového byte-code, se zavádí pouze při prvním požadavku na vytvoření instance javové třídy. Pak už je stále v paměti a opakované spouštění skriptu už není zpomalováno poměrně dlouhým startem JVM.

© Jiří Kosek 2000