Co nového přináší PHP4

Jiří Kosek


Obsah

Úvod
1. Drobná vylepšení jazyka
Odkazy na proměnné uvnitř textových řetězců
„Here-Doc“ syntaxe pro zápis řetězců
Nový datový typ boolean
Reference na proměnné
Příkaz foreach
Kombinování polí a objektů
2. Session proměnné
První kroky
A co když někdo nemá rád koláčky
3. Integrace s dalšími prostředími
COM
Java
4. PEAR nejsou jen hrušky
5. Moduly
© Jiří Kosek 2000