1. Drobná vylepšení jazyka

Obsah

Odkazy na proměnné uvnitř textových řetězců
„Here-Doc“ syntaxe pro zápis řetězců
Nový datový typ boolean
Reference na proměnné
Příkaz foreach
Kombinování polí a objektů

Ačkoli bylo PHP3 velice šikovný a kompaktní skriptový jazyk, některé věci v něm nebyly úplně dotažené nebo chyběly vůbec. PHP4 přináší několik nových vylepšení a odstraňuje některé nepříjemné rysy předchozí verze.

Odkazy na proměnné uvnitř textových řetězců

V textových řetězcích, které jsou uzavřené do uvozovek, můžeme používat proměnné. V PHP3 proto nebyl problém odvolat se na hodnotu proměnné. Například skript

$pozdrav = "Ahoj";
echo "$pozdrav Karle";

zcela podle očekávání vypsal text „Ahoj Karle“. Tímto způsobem jsme se v řetězcích mohli odvolávat pouze na obyčejné proměnné nebo na jednorozměrná pole. PHP4 umožňuje v řetězcích používat zápis {$proměnná}, kde proměnná může být klidně vícerozměrné pole.

$pole[20]['CZ'] = "Česká republika";
echo "{$pole[20]['CZ']}";               // vypíše text Česká republika
© Jiří Kosek 2000