Knihovna PHPLIB

Při vývoji rozsáhlejších webových aplikací se takřka neobejdeme bez session proměnných. Session proměnná je speciální proměnná, jejíž obsah je uchováván i při přechodu uživatele mezi jednotlivými stránkami. Neocenitelná je pro uchovávání důležitých stavových informací -- např. toho, co všechno uživatel přidal do svého nákupního košíku na stránkách virtuálního obchodu.

Některá skriptová prostředí (například ASP) v sobě mají již podporu session proměnných rovnou zabudovanou. To je užitečné, ale na druhou stranu to svádí k používání session proměnných tam, kde to není potřeba. Na Internetu nalezneme mnoho ukázek, kde do session proměnných ukládají autoři rozsáhlé objekty, obsahující například připojení k databázi nebo dokonce celé výsledky SQL dotazů položených serveru. PHP v sobě nemá přímo integrované session proměnné, a tak problém často efektivněji vyřešíme bez nich. Někdy je jejich použití však nezbytné. Jestliže nechceme čekat na PHP4, které již podporu session proměnných bude obsahovat, můžeme využít například knihovnu PHPLIB. Tato knihovna nám v PHP umožní používat session proměnné. Navíc obsahuje mnoho dalších užitečných funkcí, jako autentifikaci a autorizaci uživatelů, jednotné rozhraní pro práci s databázemi, snadnou tvorbu formulářů apod.

Na následujících stránkách naleznete návod, jak využít funkce knihovny PHPLIB ve svých aplikacích. Návod je doplňkem mé knihy PHP -- tvorba interaktivních internetových aplikací, do které se již moc podrobný popis knihovny PHPLIB nevešel. Návod tak pomůže především mě, protože zastaví vzrůstající množství dotazů na detailnější informace o použití knihovny PHPLIB. Pokud budete mít k následujícímu textu nějaké připomínky, zašlete mi je na adresu jirka@kosek.cz.

Před tím, než začnete využívat knihovnu PHPLIB, musíte si ji stáhnout. Knihovnu a její podrobnou dokumentaci si můžete stáhnout na adrese phplib.sourceforge.net. Knihovna se distribuuje jako jeden .tar.gz archiv, který je dobré si někam rozbalit.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Následující text popisuje práci s knihovnou PHPLIB verze 6.x. Poslední verze z řady 7.x se drobně liší zejména v nutných úpravách souboru local.inc.

Nyní se postupně podíváme na to, jak PHPLIB zprovoznit, a jak využívat její schopnosti.

© Jiří Kosek 1999
$Id$