Místo závěru

V článku jsme jen naznačili možnosti, které nová technologie XML společně s dalšími doplňkovými technologiemi nabízí. Doufám, že vaše představa, o tom co je to XML, je nyní mnohem jasnější. V dalším čísle SWN se můžete těšit na článek, který vás seznámí s jednotlivými druhy aplikací, které se při práci s XML používají. Zároveň začne vycházet seriál, ve kterém vás seznámíme se syntaxí XML, s tvorbou DTD a schémat, automatickou kontrolou správnosti dokumentů a se stylovými jazyky.

© Jiří Kosek 2000-2001