Atributy

Elementy jsou základním stavebním kamenem každého dokumentu. U každého počátečního tagu můžeme použít ještě atributy. Atributy se používají k upřesnění významu elementu, k přidání dalších důležitých informací.

<para zabezpečení="důvěrné">Nějaká tajná informace.</para>

V naší ukázce jsme atributu zabezpečení přiřadili hodnotu důvěrné. Hodnotu atributu musíme vždy uzavřít do uvozovek nebo do apostrofů. U jednoho tagu lze použít více atributů najednou, stačí je oddělit mezerou.

<para zabezpečení="důvěrné" autor="Jan Novák">Nějaká tajná informace.</para>
© Jiří Kosek 2000-2001