Kořenový element

Každý XML dokument musí být celý obsažen v jednom elementu. Následující ukázka tedy není správný XML dokument, protože se skládá z několika samostatných elementů.

<nadpis>Pokusný nadpis</nadpis>
<odstavec>První odstavec</odstavec>
<odstavec>Druhý odstavec</odstavec>
<odstavec>Třetí odstavec</odstavec>

Stačí však přidat kořenový element, který vše „obalí“ a dokument je rázem v pořádku.

<článek>
  <nadpis>Pokusný nadpis</nadpis>
  <odstavec>První odstavec</odstavec>
  <odstavec>Druhý odstavec</odstavec>
  <odstavec>Třetí odstavec</odstavec>
</článek>

Splňuje-li dokument všechna výše uvedená pravidla, je syntakticky v pořádku a říkáme o něm, že je správně strukturovaný (well-formed). Takový dokument můžeme směle vypustit do světa, protože si s ním poradí všechny aplikace podporující formát XML.

© Jiří Kosek 2000-2001