Automatická kontrola syntaxe

Pro zápis XML dokumentů platí jednoduchá pravidla, je však nutné je dodržovat. Pokud budeme mít v našem XML kódu chybu, nebudou se s ním vůbec žádné aplikace bavit. Existují proto samozřejmě nástroje, které umožňují správnost dokumentu zkontrolovat. Lepší editory umí syntaxi kontrolovat průběžně a nedovolí nám vytvoření dokumentu, který by nebyl správně strukturovaný.

Program, který kontroluje syntaxi XML dokumentu, se jmenuje parser. Může mít mnoho podob. Existují parsery, které lze spustit z příkazové řádky a jako parametr jim předat náš dokument ke kontrole. Většina parserů své služby nabízí i pomocí standardizovaného API a můžeme je proto využit v našich aplikacích.

Prohlížeče s podporou XML (Internet Explorer 5.0, Mozilla) v sobě samozřejmě parser také obsahují. Jsou proto nejsnazší cestou pro kontrolu našich dokumentů. Na obrázku 5 vidíme, jak parser v Mozille zareaguje na překřížení elementů v následujícím chybném dokumentu.

<dokument>Příliš <barva>žluťoučký <zvíře>kůň</barva>
          úpěl</zvíře> ďábelské ódy</dokument>

Obrázek 5. Pro první pokusy s XML nám úplně postačí parser zabudovaný v prohlížeči

© Jiří Kosek 2000-2001