Komentáře

Nebyl by to počítačový jazyk, který by neumožňoval do svého zdrojového kódu zapisovat komentáře. Pokud potřebujeme v dokumentu něco vysvětlit, nebo část textu na čas skrýt, je komentář dobrý pomocník. Komentář je součástí dokumentu, ale parsery jej ignorují a není dále zpracováván. Komentář se zapisuje mezi znaky <!-- a -->.

<!-- Vysvětlující text -->

Komentář může obsahovat cokoliv, kromě posloupnosti znaků --. V komentáři dokonce můžeme používat tagy atd. Jsou však zcela ignorovány. To se hodí pro dočasné vyřazení části dokumentu ze zpracování.

<para>První odstavec.</para>
<!-- <para>Toto nás teď nezajímá.</para> -->
<para>Třetí odstavec.</para>

Komentáře se mohou vyskytovat v podstatě kdekoliv, ale nesmějí být součástí ostatního značkování. Nemůžeme tedy například odkomentovat atribut:

<para <!--align="left"-->>První odstavec.</para>
© Jiří Kosek 2000-2001