Stačí nám DTD?

Na první pohled se DTD jeví jako velice užitečná pomůcka. Je však vidět, že DTD vznikla především pro definování struktury textově orientovaných dokumentů. Ve světě databází je potřeba mít k dispozici mocnější nástroje pro kontrolu typu obsahu atributů a elementů. Zejména pro potřeby ukládání více strukturovaných dat proto vznikly další jazyky, které umožňují podobně jako DTD definovat strukturu dokumentů, ale mají mnohem větší vyjadřovací schopnosti. Příště si o nich povíme více.

© Jiří Kosek 2000-2001