Definice atributů

Jak už možná tušíte atributy se definují pomocí elementu attribute, který se uvádí jako součást definice typu elementu.

<element name="faktura">
 <type>
  <element ref="odberatel"/>
  <element ref="dodavatel"/>
  <element ref="polozka" minOccurs="1" maxOccurs="*"/>
  <attribute name="cislo" type="string"/>
  <attribute name="vystaveni" type="date"/>
  <attribute name="splatnost" type="date"/>
  <attribute name="vystavil" type="string"/>
 </type>
</element>

Nepovinné a povinné atributy se určují podle obsahu parametrů minOccurs a maxOccurs. Ve schématech je rozdíl mezi atributy a elementy do značné míry setřen, což odpovídá i tomu, že v mnoha případech se není snadné rozhodnout, co zapisovat jako elementy a co jako atributy.

© Jiří Kosek 2000-2001