Další možnosti XSLT

Možnosti XSLT jsou opravdu hodně bohaté. Kromě těch, které jsme si ukázali, máme k dispozici podmínky, cykly, vybrané elementy můžeme řadit podle různých kritérií apod. Lze použít automatické číslování, proměnné a parametry. Styly lze uložit do více souborů a navzájem je kombinovat.

© Jiří Kosek 2000-2001