Instalace užitečných programů

Jiří Kosek


Obsah

Parser SP
Parser od Microsoftu
XSLT procesor XT
XSLT procesor od Microsoftu

V této příloze naleznete stručné návody na instalaci programů a nástrojů, které používáme v ukázkách.

Poznámka

Celá tato sekce je převzata z knihy XML pro každého, která vyšla v roce 2000 u nakladatelství Grada.

Parser SP

SP si můžete stáhnout ze adresy http://www.jclark.com/sp/. K dispozici jsou zdrojové texty i binární distribuce připravené ke spuštění. Pro spuštění SP ve Windows budete konkrétně potřebovat soubor ftp://ftp.jclark.com/pub/sp/win32/sp1_3_4.zip. My si ukážeme postup instalace ve Windows, pro ostatní systémy je velice podobný.

Distribuční soubor SP rozbalíme například do adresáře c:\sp. Pokud si chceme usnadnit spouštění parseru, přidáme si do proměnné PATH cestu k adresáři c:\sp\bin.

Samotný parser je realizován programem nsgmls. Před jeho spuštěním musíme nastavit ještě několik proměnných prostředí, aby správně pracovala podpora XML. Proměnná SP_CHARSET_FIXED musí být nastavena na hodnotu YES. Proměnná SP_ENCODING by měla mít hodnotu XML. V tomto případě je kódování dokumentů odvozeno z XML deklarace. Výstup programu je však v kódování UTF-8, takže nemusí být vždy čitelný.

Proměnnou SP_ENCODING můžeme nastavit i na hodnotu windows nebo iso-8859-2. Parser pak předpokládá, že dokument je v kódování windows-1250 nebo ISO 8859-2.

Poslední proměnnou, kterou musíme nastavit, je SGML_CATALOG_FILES. Do proměnné uložíme cestu k souboru xml.soc — např. c:\sp\pubtext\xml.soc. Tento soubor obsahuje deklarace, které umožní parseru SP původně určenému pro SGML korektně pracovat i s XML dokumenty. Kontrola dokumentu se pak spustí pomocí příkazu:

nsgmls -wxml -s dokument
© Jiří Kosek 2000-2001