XSLT procesor od Microsoftu

XSLT procesor je součástí stejné komponenty jako XML parser. Před samotným použitím XSLT si proto musíme sehnat příslušné komponenty — postup je stejný jako v případě instalace parseru od Microsoftu.

Pro snadné aplikování stylu na dokument si opět vytvoříme dávku pro WSH. Pojmenujmeme ji třeba msxsl.js.

if (WScript.Arguments.Count() != 3)
{
  WScript.Echo("Mus■te zadat t￸i parametry: dokument styl vystup");
  WScript.Quit();
}
var xml = WScript.CreateObject("msxml2.DOMDocument");
xml.async = false;
xml.validateOnParse = false;
xml.load(WScript.Arguments(0));

var xsl = WScript.CreateObject("msxml2.DOMDocument");
xsl.async = false;
xsl.validateOnParse = false;
xsl.load(WScript.Arguments(1));

var out = WScript.CreateObject("msxml2.DOMDocument");
out.async = false;
out.validateOnParse = false;
xml.transformNodeToObject(xsl, out);
out.save(WScript.Arguments(2));
© Jiří Kosek 2000-2001