Čáry máry -- rámy bez rámů

Jiří Kosek ml.

Mnoho stránek na Internetu má grafickou úpravu podobné té na obrázku 1. Na první pohled by se mohlo zdát, že výsledný efekt -- navigační odkazy v levé části a informace v pravé -- je dosažen použitím rámů. Ve skutečnosti tomu tak není. Grafické rozdělení stránky na dvě části bylo dosaženo použitím vhodného obrázku na pozadí. Jednalo se o úzký proužek, který byl v levé části červený a v pravé bílý:

Tento podklad se opakuje pod sebou podle potřeby, takže vyplní tolik místa, kolik je potřeba.

Abychom mohli obsah stránky umístit přesně nad červenou a bílou část stránky, použili jsme tabulku. Celá stránka je vlastně tvořena jednou tabulkou, která má dva sloupce. U obou sloupců je šířka pomocí atributu WIDTH nastavena tak, aby jejich obsah vyšel nad červenou resp. bílou část stránky. Naší ukázkové stránce tedy odpovídá následující zápis v HTML:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<HEAD><TITLE>
Ukázka použití vhodně zvoleného pozadí
</TITLE></HEAD>
<BODY BACKGROUND="zadek.gif">

<TABLE WIDTH=600>
<TR>

<!-- PRVNÍ SLOUPEC -- NA ČERVENÉM -->
<TD WIDTH=200 VALIGN=TOP>
<DIV ALIGN=CENTER>
<IMG SRC="logo.gif">
<P><A HREF="xxx">Nabídka produktů</A>
<P><A HREF="xxx">Ceník</A>
<P><A HREF="xxx">Kontakt</A>
<P><A HREF="xxx">Objednávky</A>
<P><A HREF="xxx">Seznam zaměstnanců</A>
</DIV>

<!-- DRUHÝ SLOUPEC -- NA BÍLÉM -->
<TD WIDTH=400 VALIGN=TOP>
<H1>Elektromix s.r.o.</H1>
Vítejte na WWW-serveru nejlepší osvětlovací firmy na světě...
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
Jak jste jistě vytušili, je obrázek s proužkem, který vytváří pozadí, uložen v souboru zadek.gif. První sloupeček naší tabulky má šířku 200 pixelů a ten druhý 400. Z toho nám logicky vyjde, že šířka obrázku pro podklad by měla být 600 pixelů. V praxi je však potřeba proužek udělat širší (asi 640 bodů), protože tabulka je vždy posunuta kousek vpravo od levého okraje a šířka celé stránky pak zabere více než 600 pixelů. To by mohlo způsobit, že se proužek podkladu bude opakovat i vedle sebe a na pravém okraji stránky se objeví úzký červený proužek.

Možná vás teď napadne, proč požadovaného efektu dosahovat takto složitě -- stačí přece použít rámy. Důvody pro zde popsané řešení jsou dva. Za prvé elementy a atributy pro práci s rámy nejsou zatím přijaty jako žádný standard. Druhým důvodem může být to, že při troše práce a kouzlení s buňkami tabulky lze dosáhnout toho, že nějaký obrázek přesahuje do obou částí stránky (červené i bílé). Vypadá to mnohdy velmi efektně a při použití rámů si o takovém výsledku můžete nechat jen zdát.

Obr. 1: Ukázka WWW stránky
© Jiří Kosek 1999