Předávání hodnot ze vstupních polí

Hodnoty, které uživatel zadá do vstupních polí na kartě, lze velice jednoduše předat skriptu běžícímu na serveru. Skript pak může na tyto hodnoty patřičně zareagovat.

Proměnné se předávají tak, že je přidáme za URL adresu skriptu za znak `?'. Kdybychom například chtěli předat obsah vstupního pole jmeno, použijeme následující zápis:

<a href="skript.php?parametr=$(jmeno)">Odkaz</a>

Jen připomínám, že zápis $(jmeno) je v okamžiku aktivování odkazu nahrazen aktuálním obsahem proměnné jmeno. S takto předanou hodnotou pak můžeme pracovat v PHP skriptu. PHP nám pro každou předanou hodnotu vytvoří proměnnou odpovídající názvu. V našem případě budeme mít v PHP skriptu k dispozici proměnnou $parametr. S ní pak můžeme naložit podle libosti.

Pokud potřebujeme skriptu předat více hodnot, stačí je v URL adrese odkazu oddělit znakem `&', který však musíme zapsat jako `&amp;'.

© Jiří Kosek 2000-2001