Slovníček pojmů

XML

Jednoduchý a univerzální značkovací jazyk, který umožňuje ukládání a přenášení informací libovolného typu.

DTD

Definice typu dokumentu – definuje elementy a atributy použitelné v určitém druhu XML/SGML dokumentů. Dá se říci, že DTD definuje nový jazyk, který používá syntaxi XML/SGML. Pomocí DTD jsou například definovány jazyky HTML a WML.

SGML

Značkovací jazyk, který je předchůdcem XML. Oproti XML je mnohem složitější, a existuje tudíž mnohem méně aplikací, které SGML podporují. XML si můžete představit jako podmnožinu SGML.

DocBook

Formát pro tvorbu dokumentace založený na SGML/XML. Opět je definován pomocí DTD. Existuje mnoho nástrojů, které umožňují konverzi docbookových dokumentů do dalších formátů (HTML, PDF, RTF, HTML Help, …).

XSL

Stylový jazyk definující zobrazení XML dokumentů. Skládá se ze dvou částí – z transformačního jazyky XSLT a z formátovacích objektů, které abstraktním způsobem definují vzhled dokumentu.

FOSI

Starší stylový jazyk, který vytvořilo ministerstvo obrany USA. Používá se v několika komerčních SGML produktech.

© Jiří Kosek 2002