Školení

Díky mým dlouholetým pedagogickým zkušenostem a hluboké znalosti technologií XML mohu pro vaši firmu připravit velice kvalitní školení připravené na míru. Pro podrobnější informace mě prosím kontaktujte e-mailem.

Nejžádanější kurzy školím pravidelně pro vzdělávací společnost TrainTime. Nejbližší kurzy a jejich termíny najdete v přehledu.

Nejžádanější školení

XML nejen nový formát pro výměnu dat
Účastníci se seznámí s novým jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti elektronického publikování, výměny a sdílení dat a elektronického obchodu. Hlavní důraz školení je kladen na seznámí s možnostmi využití XML v nejrůznějších aplikacích a informačních systémech.
Úvod do XML pro vývojáře
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy syntaxe XML, DTD, XML schémat a stylových jazyků CSS a XSL. Absolvent kurzu by měl být schopen použít jazyk XML v různých systémech, vybrat aplikace vhodné pro práci s XML a v neposlední řadě přidat podporu XML do vlastních aplikací.
XSLT jako jednoduchý a výkonný jazyk pro zpracování XML dokumentů
Školení se podrobně zabývá všemi možnostmi transformačního jazyka XSLT a jejich využitím při řešení praktických problémů.
XSL FO -- z XML dokumentu na papír
XSLT FO (formátovací objekty) je jazyk, který umožňuje formátování XML dokumentů ve vysoké typografické kvalitě. Během školení se naučíte, jak z XML dokumentu vytvořit pěkně vypadající stránku.
DocBook -- inteligentní tvorba dokumentace
DocBook je aplikace jazyka XML určená pro tvorbu dokumentace především k softwarovým produktům. Během školení se účastníci seznámí se samotným DocBookem a s nástroji, které jej podporují. Po absolvování školení budou posluchači schopni vytvářet dokumenty v DocBooku a podle potřeby je konvertovat do několika formátů - HTML, soubory nápovědy, tištěný výstup (PDF).
XML a Java
Školení seznamuje s rozhraním JAXP pro zpracování XML dokumentů a využitím rozhraní SAX a DOM v praktických aplikacích. Pozornost je věnována i využití dalších XML knihoven z Javy -- např. XSLT procesorů. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni efektivně zpracovávat XML dokumenty přímo v prostředí programovacího jazyka Java.
XML API pro .NET
Školení seznamuje se rozhraními pro zpracování XML dokumentů, které jsou dostupné v .NET. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni efektivně zpracovávat XML dokumenty v prostředí .NET.
API pro práci s XML
Školení seznamuje se standardními rozhraními SAX a DOM pro zpracování XML dokumentů. Součástí školení je ukázka využití těchto rozhraní v různých programátorských prostředích. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni efektivně zpracovávat XML dokumenty přímo v prostředí jejich oblíbeného programovacího jazyka. Důraz bude kladen na použití rozhraní v C++, v prostředích s podporou COM objektů a ve skriptovacích jazycích.
PHP pro starší a pokročilé
Cílem kurzu je seznámit posluchače s novými funkcemi a pokročilejšími vlastnostmi PHP. Během kurzu je vyhrazen dostatečný prostor pro konzultování problémů jednotlivých účastníků.
WAP -- tvorba stránek pro mobilní zařízení
Cílem kurzu je podrobně posluchače seznámit s jazykem WML (Wireless Markup Language), který se používá pro tvorbu stránek vhodných pro mobilní telefony a další kapesní zařízení místo jazyka HTML používaného na Webu. Kromě jazyka WML bude pozornost věnována jazyku WMLScript, který umožňuje oživit wapové stránky pomocí jednoduchých skriptů běžících přímo v mobilním zařízení.
Vývoj aplikací a služeb pro mobilní zařízení
Během kurzu se posluchači seznámí s možnostmi tvorby interaktivních aplikací v prostředí WAPu. Na několika praktických příkladech se seznámí se způsoby předávání dat od uživatele aplikací, spoluprácí s databází a zabezpečením přístupu ke chráněným nebo intranetovým aplikacím. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni samostatně vyvíjet e-commerce aplikace a informační služby přístupné pomocí protokolu WAP.

Ukázky doprovodných materiálů ke kurzům

© Jiří Kosek 2001-2004
Poslední modifikace: $Date$