Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

XSLT v příkladech

Jiří Kosek

Dokument byl připraven pomocí DocBooku.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.

Přehled revizí
Revize 0.9110.11.2014
  • aktualizace

Revize 0.916.3.2011
  • zveřejnění aktuální verze materiálu

  • součástí jsou i některé kapitoly, které byly dříve jen součástí školení (rozšíření XSLT, XSLT 2.0, …)

  • zvýrazněné syntaxe výpisů XML a XSLT

Revize 0.226.4.2004
  • opravy překlepů

  • předělání některých obrázků

  • příklady jsou v kódování UTF-8

  • nové příklady

Revize 0.111.9.2003
  • první veřejná verze upravena pro publikování


Předmluva
1. Úvod
1.1. Základní principy XSLT
1.2. Použití stylů
1.3. Dostupné implementace
1.4. Připojení stylu k dokumentu
1.5. První styl
1.6. XSL-FO
2. XPath
2.1. Abstraktní model dokumentu
2.2. Výrazy
3. Způsob zpracování stylu
3.1. Šablony
3.2. Vytváření výstupního dokumentu
3.3. Iterativní zpracování
3.4. Podmíněné zpracování
4. Ovládání chování XSLT procesoru
4.1. Kořenový element stylu – <xsl:stylesheet>
4.2. Ovládání formátu výstupního souboru
4.3. Práce s bílými znaky
4.4. Přejmenování jmenných prostorů – <xsl:namespace-alias>
4.5. Výstup hlášení uživateli – <xsl:message>
5. Práce s parametry a proměnnými
5.1. Proměnné
5.2. Parametry
5.3. Předávání parametrů
5.4. Pojmenované šablony
6. Řazení a seskupování uzlů
6.1. Řazení
6.2. Seskupování
7. Formátování čísel a automatické číslování
7.1. Formát čísel
7.2. Automatické číslování
8. Použití klíčů pro odkazování v dokumentu
8.1. Využití klíčů pro seskupování dat
9. Kombinování více stylů dohromady
9.1. Vložení stylu – <xsl:include>
9.2. Import stylu – <xsl:import>
10. Pár tipů pro návrh stylů
10.1. Jak postupovat při návrhu
10.2. Optimalizace stylu
11. Pokročilejší techniky a ukázky
11.1. Čtení více souborů
11.2. Odvození struktury dokumentu
11.3. Nahrazení iterace rekurzí
11.4. Ukázka generování SQL z XML
11.5. Kopírování uzlů
11.6. Zpracování dokumentů používajících jmenné prostory
12. Rozšíření XSLT
12.1. Výstup do více souborů
12.2. Kombinování různých rozšíření v jednom stylu
12.3. Volání externích funkcí
12.4. Rozšiřující instrukce
13. EXSLT
13.1. Základní funkce
13.2. Množinové operace
13.3. Matematické funkce
13.4. Funkce pro práci s datem a časem
13.5. Elementy pro definování funkcí
14. XSLT 2.0
14.1. XPath 2.0
14.2. Seskupování uzlů
14.3. Výstup do více souborů
14.4. Uživatelsky definované funkce
14.5. Seřazení posloupnosti uzlů
14.6. Mapování znaků na výstupu transformace
14.7. Regulární výrazy
14.8. Další novinky
Další doporučená literatura a zdroje informací
© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek