Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

3.4 Podmíněné zpracování

3.4.1. Podmíněný příkaz – <xsl:if>
3.4.2. Podmíněné větvení – <xsl:choose>

I když lze pomocí šablon a XPath predikátů vyřešit mnoho věcí, v některých případech je vhodné použít podmínky.

3.4.1 Podmíněný příkaz – <xsl:if>

Pomocí <xsl:if> můžeme podmíněně vykonat část XSLT kódu. Podmínka se zadává v atributu test a je to XPath výraz, který vrací logickou hodnotu. Pokud je tento výraz pravdivý, provede se podmíněná část.

<xsl:if test="podmínka">
 příkazy
</xsl:if>

Využití podmínky si ukážeme na upraveném stylu pro katalog zboží, který vloží do výstupu obrázek jen u těch výrobků, které ho mají definován.

Příklad 3.4. Ukázka použití podmínky – katalog-obrazky.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="1.0">

 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
    <H1>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></H1>
    
    <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
     <xsl:apply-templates select="//polozka"/>
    </TABLE>
    
    <xsl:apply-templates select="//polozka" mode="detailni"/>    
   </BODY>
  </HTML>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="polozka">
  <TR>
   <xsl:apply-templates select="nazev|kategorie|cena"/>
  </TR>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev">
  <TH><xsl:apply-templates/></TH>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="kategorie">
  <TD align="right"><xsl:apply-templates/></TD>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="cena">
  <TD align="right"><xsl:apply-templates/></TD>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="polozka" mode="detailni">
  <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  <HR/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev" mode="detailni">
  <H2><xsl:apply-templates mode="detailni"/></H2>
  <xsl:if test="../foto/@href">
   <IMG src="{../foto/@href}" alt="{.}" align="right"/>
  </xsl:if>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="kategorie" mode="detailni">
  <EM><xsl:apply-templates mode="detailni"/></EM>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="cena" mode="detailni">
  <STRONG> - <xsl:apply-templates mode="detailni"/></STRONG>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="popis" mode="detailni">
  <P><xsl:apply-templates mode="detailni"/></P>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="br" mode="detailni">
  <BR/>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

Na rozdíl od běžných jazyků, není zde k dispozici část else. To se většinou obchází využitím následujícího příkazu.

3.4.2 Podmíněné větvení – <xsl:choose>

Tento příkaz umožňuje větvit zpracování do několika nezávislých větví. Syntaxe je následující:

<xsl:choose>
 <xsl:when test="podmínka">
  příkazy
 </xsl:when>
 <xsl:when test="podmínka">
  příkazy
 </xsl:when>
 <xsl:when test="podmínka">
  příkazy
 </xsl:when>
 ...
 <xsl:otherwise>
  příkazy
 </xsl:otherwise>
</xsl:choose>

Při zpracování se postupně prochází jednotlivé podmínky u <xsl:when>, dokud není nějaká splněna. V ní uzavřené příkazy se pak provedou. Pokud nevyhovuje žádná podmínka, provedou se příkazy uvedené v <xsl:otherwise>.

Pro vytvoření ekvivalentu konstrukce if-then-else se použije varianta s jednou částí <xsl:when>.

Příklad lze řešit mnoha způsoby. Jeden méně tradiční, ale velice univerzální, ukazuje následující příklad.

Příklad 3.5. Ukázka netradičního využití skupiny atributů – katalog-obrazky2.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">

 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>

 <!-- Skupinu atributů lze využít i jako univerzální nástroj pro podbarvování řádků tabulky -->
 <xsl:attribute-set name="podbarveni-radku">
  <xsl:attribute name="bgcolor">
   <xsl:choose>
    <xsl:when test="position() mod 2 = 1">#FF8000</xsl:when>
    <xsl:otherwise>#FFE000</xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </xsl:attribute>
 </xsl:attribute-set>

 <xsl:template match="/">
  <HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
    <H1>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></H1>

    <TABLE WIDTH="100%" BORDER="1">
     <xsl:apply-templates select="//polozka"/>
    </TABLE>

    <xsl:apply-templates select="//polozka" mode="detailni"/>
   </BODY>
  </HTML>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="polozka">
  <TR xsl:use-attribute-sets="podbarveni-radku">
   <xsl:apply-templates select="nazev|kategorie|cena"/>
  </TR>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="nazev">
  <TH>
   <xsl:apply-templates/>
  </TH>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="kategorie">
  <TD align="right">
   <xsl:apply-templates/>
  </TD>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="cena">
  <TD align="right"><xsl:apply-templates/></TD>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="polozka" mode="detailni">
  <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  <HR/>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="nazev" mode="detailni">
  <H2>
   <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  </H2>
  <xsl:if test="../foto/@href">
   <IMG src="{../foto/@href}" alt="{.}" align="right"/>
  </xsl:if>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="kategorie" mode="detailni">
  <EM>
   <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  </EM>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="cena" mode="detailni">
  <STRONG> - <xsl:apply-templates mode="detailni"/></STRONG>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="popis" mode="detailni">
  <P>
   <xsl:apply-templates mode="detailni"/>
  </P>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="br" mode="detailni">
  <BR/>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek