Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

1.2 Použití stylů

Pokud jste dosud pracovali s běžnými textovými editory, může vám připadat oddělení obsahu dokumentu od jeho vzhledu (stylu) poněkud nepřirozené. Přináší to však některé výhody. Tou první je možnost formátovaní jednoho dokumentu pomocí více různých stylů. Máme-li ve formě XML uložen ceník naší firmy, můžeme pomocí jednoho stylu vytvořit pěkně zformátovaný ceník, který se stane součástí tištěného katalogu. Pomocí jiného stylu můžeme vytvořit webovou podobu ceníku. Styly přitom mohou respektovat rozdílné vlastnosti jednotlivých výstupních médií (papír, obrazovka) a umožní využít jejich plný potenciál. Tento přístup nám navíc šetří spoustu práce při aktualizaci dat – ta jsou uložena jen na jednom místě v XML dokumentu a odpadá tak potřeba ručního udržování dvou nebo více verzí jednoho dokumentu v několika formátech.

Oblastí, kde se tento přístup začíná prosazovat nejrychleji, je Web. V současné době začíná trend, kdy je k jednotlivým informacím potřeba přistupovat i z jiných zařízení než jsou PC – z mobilních telefonů, PDA apod. Každé zařízení má jiné schopnosti a možnosti. Webový server může rozpoznat klienta a před přenesením XML dokumentu ho transformovat pomocí stylu, který mu nejvíce vyhovuje.

Obrázek 1.3. Web server může pro jednotlivé klienty použít různé styly a připravit jim obsah ve vyhovujícím formátu

Web server může pro jednotlivé klienty použít různé styly a připravit jim obsah ve vyhovujícím formátu

Druhou výhodou stylů oceníme v případech, kdy vytváříme větší množství dokumentů s jednotným vzhledem – např. firemní webové stránky, faktury, dokumentaci k výrobkům apod. Pomocí jednoho stylu můžeme formátovat celou skupinu dokumentů jednoho typu a tím snadno dosáhnout jednotného vzhledu. Pokud navíc chceme najednou změnit vzhled našich dokumentů, stačí upravit jeden styl, nemusíme se probírat stovkami dokumentů.

Pomocí XSLT však můžeme řešit i méně typické úlohy. Lze vytvořit styl,který generuje textové soubory. Můžeme tak z XML dokumentů vytvářet soubory nejrůznějších typů – z XML podoby ceníku můžeme např. vygenerovat dávku SQL příkazu pro přidání záznamů do databáze.

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek