Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

14.3 Výstup do více souborů

Příklad 14.6. Výstup do více souborů byl konečně standardizován – katalog-soubory4.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">
 
 <xsl:import href="katalog-obrazky.xsl"/>

 <!-- Nastavení parametrů výstupu -->
 <xsl:output name="xhtml-win" method="xhtml" encoding="utf-8"/>

 <!-- Hlavní stránka se uloží do souboru katalog.html -->
 <xsl:template match="/">
  <xsl:result-document href="katalog.html" format="xhtml-win">
   <xsl:apply-imports/>
  </xsl:result-document>
 </xsl:template>

 <!-- Předefinování šablony s odkazem -->
 <xsl:template match="nazev">
  <TH>
   <A href="{generate-id(..)}.html">
    <xsl:apply-templates/>
   </A>
  </TH>
 </xsl:template>
 
 <!-- Každá položka se uloží do samostatného souboru -->
 <xsl:template match="polozka" mode="detailni">
  <xsl:result-document href="{generate-id(.)}.html" format="xhtml-win">
   <html>
    <head>
     <title><xsl:value-of select="nazev"/></title>
    </head>
    <body>
     <xsl:apply-imports/>
     <p align="center"><a href="katalog.html">Zpět</a></p>
    </body>
   </html>
  </xsl:result-document>
 </xsl:template>
 
</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek