Potřebujete pomoci s XSLT?
Nabízím školení, konzultace, vývoj XSLT kódu na zakázku. Nevájte a kontaktujte mne.

Podpořte provoz stránek
Platba probíhá pomocí služby PayPal a je možné platit kartou nebo převodem z vašeho PayPal účtu.

14.2 Seskupování uzlů

K dispozici máme novou instrukci <xsl:for-each-group>, která na základě několika parametrů rozdělí vybrané uzly do skupin a pro každou skupinu pak provádí své tělo. Uvnitř těla jsou všechny uzly jedné skupiny dostupné pomocí funkce current-group(). Seskupování je opravdu velmi flexibilní a pro pochopení všech možností doporučuji nahlédnout přímo do návrhu XSLT 2.0.

Příklad 14.4. Seskupování je v XSLT 2.0 hračka – citaty-podle-autoru6.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
        xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 
 <xsl:output indent="yes" method="xhtml" encoding="utf-8"/>

 <xsl:template match="citaty">
  <html>
   <head>
    <title>Citáty podle autorů</title>
   </head>
   <body>
    <xsl:for-each-group select="citat" group-by="autor">
     <xsl:sort select="current-grouping-key()" lang="cs"/>
     <h1><xsl:value-of select="current-grouping-key()"/></h1>
     <xsl:for-each select="current-group()">
      <xsl:sort select="text" lang="cs"/>
      <p>
       <xsl:value-of select="text"/>
      </p>
     </xsl:for-each>
    </xsl:for-each-group>
   </body>
  </html>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Příklad 14.5. Seskupováním lze vyřešit i na první pohled nesouvisející úlohy – katalog-odrazky2.xsl

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
        version="2.0">

 <xsl:output method="html" encoding="utf-8"/>
 
 <xsl:template match="/">
  <HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></TITLE>
   </HEAD>
   <BODY>
    <H1>Katalog <xsl:value-of select="katalog/info/firma"/></H1>
    
    <xsl:apply-templates select="//polozka"/>    
   </BODY>
  </HTML>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="polozka">
  <xsl:apply-templates/>
  <HR/>
 </xsl:template>
 
 <xsl:template match="nazev">
  <H2><xsl:apply-templates/></H2>
  <xsl:if test="../foto/@href">
   <IMG src="{../foto/@href}" alt="{.}" align="right"/>
  </xsl:if>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="kategorie">
  <EM><xsl:apply-templates/></EM>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="cena">
  <STRONG> - <xsl:apply-templates/></STRONG>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="popis">
  <UL>
   <xsl:for-each-group select="node()" group-starting-with="br">
    <LI>
     <xsl:apply-templates select="current-group()"/>
    </LI>
   </xsl:for-each-group>
  </UL>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="b">
  <FONT COLOR="RED"><xsl:apply-templates/></FONT>
 </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

© Jiří Kosek 2014

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení s jazykem XSLT. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 2000-2014 Jiří Kosek